Bruno Verstraete (Nautilus Capital): "Eigenlijk is er nu een pleister op een structureel probleem geplakt. De speculanten zijn op het verkeerde been gezet en worden gedwongen om hun short-posities te sluiten. Er is een financiëel infarct vermeden, alleszins toch op dit moment. Daarmee zijn de problemen echter de wereld nog niet uit."

Verstraete wijst er op dat de maatregelen in ieder geval economische gevolgen gaan hebben: "De impact op de groei zal hoe dan ook voelbaar zijn, zelfs dit jaar al. Alle PIIGS gaan op korte termijn fors besparen, ze zullen hun goede wil willen tonen wat besparingen betreft. Gebeurt dit niet, dan zal er extern ingegrepen worden. We moeten Europa, de Europese Centrale Bank en alle deelnemende landen proficiat wensen voor deze ingreep, die echter hoe dan ook ten koste zal gaan van de toekomstige groei."

Bruno Verstraete (Nautilus Capital): "Eigenlijk is er nu een pleister op een structureel probleem geplakt. De speculanten zijn op het verkeerde been gezet en worden gedwongen om hun short-posities te sluiten. Er is een financiëel infarct vermeden, alleszins toch op dit moment. Daarmee zijn de problemen echter de wereld nog niet uit." Verstraete wijst er op dat de maatregelen in ieder geval economische gevolgen gaan hebben: "De impact op de groei zal hoe dan ook voelbaar zijn, zelfs dit jaar al. Alle PIIGS gaan op korte termijn fors besparen, ze zullen hun goede wil willen tonen wat besparingen betreft. Gebeurt dit niet, dan zal er extern ingegrepen worden. We moeten Europa, de Europese Centrale Bank en alle deelnemende landen proficiat wensen voor deze ingreep, die echter hoe dan ook ten koste zal gaan van de toekomstige groei."