Bruno Verstraete (Nautilus Capital): "We zijn overtuigd dat de economie op punt staat het antwoord te geven op een aantal lange termijn cycli. Zal er een groeivertraging zijn midden het trage herstel dat zal aanvoelen als een depressie, of is dit een normale fase in de opwaartse economische beweging die we meemaken? De markt is heel nerveus over de macro-economische indicatoren. Een verdere verslechtering ervan zal de discussie omtrent een double-dip direct in alle hevigheid terug doen oplaaien. In de laatste weken waren de amerikaanse economische cijfers niet echt bevredigend. Dit kan gedeeltelijk verklaard worden aan de hand van het einde van het terug aanvullen van voorraden."

Na het einde van de geboden fiscal stimuli lijkt de normalisatie terug te keren in de huizensector, de oorzaak van de kredietcrisis. Deze normalisatie is er, niettegenstaande historisch lage interestvoeten, nog geen van sterke groei, zelfs integendeel. Verstraete: "Wat ons uiterst interessant lijkt is het feit dat de leiding bij de Amerikaanse centrale bank in klare taal meedeelde dat alle monetaire politiek zal afgestemd worden op de evolutie van de werkgelegenheid. Het pro-actief bijsturen van de economie op basis van achternahinkende indicatoren zal enkel leiden naar nieuwe bubbles!"

Bruno Verstraete (Nautilus Capital): "We zijn overtuigd dat de economie op punt staat het antwoord te geven op een aantal lange termijn cycli. Zal er een groeivertraging zijn midden het trage herstel dat zal aanvoelen als een depressie, of is dit een normale fase in de opwaartse economische beweging die we meemaken? De markt is heel nerveus over de macro-economische indicatoren. Een verdere verslechtering ervan zal de discussie omtrent een double-dip direct in alle hevigheid terug doen oplaaien. In de laatste weken waren de amerikaanse economische cijfers niet echt bevredigend. Dit kan gedeeltelijk verklaard worden aan de hand van het einde van het terug aanvullen van voorraden." Na het einde van de geboden fiscal stimuli lijkt de normalisatie terug te keren in de huizensector, de oorzaak van de kredietcrisis. Deze normalisatie is er, niettegenstaande historisch lage interestvoeten, nog geen van sterke groei, zelfs integendeel. Verstraete: "Wat ons uiterst interessant lijkt is het feit dat de leiding bij de Amerikaanse centrale bank in klare taal meedeelde dat alle monetaire politiek zal afgestemd worden op de evolutie van de werkgelegenheid. Het pro-actief bijsturen van de economie op basis van achternahinkende indicatoren zal enkel leiden naar nieuwe bubbles!"