Bruno Verstraete (Nautilus Capital): Volgens mij zijn er slechts 3 mogelijke reddingsscenario's, het ene al extremer dan het andere:

1. ECB begint geld te drukken en probleempapier op te kopen. Politiek ligt dit tegenstrijdig aan het mandaat van de ECB om een stabiele inflatie na te streven. Hier hebben Frankrijk en Duitsland een duidelijk strijdpunt.

2. Het EFSF wordt versterkt met geld uit het IMF en de wereld helpt Europa. Ook hier liggen de kaarten politiek vrij moeilijk. Brazilie en China willen op deze manier meer invloed bekomen binnen het IMF. De huidige sterke partijen zijn afkerig tegenover een controleverlies.

3. Duitsland stapt uit de euro met zijn sterkste handelspartners. Dit kan volgens mij enkel indien er gelijktijdig een revaluatie komt van de yuan. Op die manier is het exportverlies van Duitsland beperkter. Bijkomend voordeel is dat er binnen de periferielanden geen problemen gecreerd worden bij de ondernemingen die ondertussen in euro ontleenden en dan met een gedevalueerde munt zouden moeten terugbetalen. Doordat zij bij de euro blijven ontstaat er ook geen credit event. Ook dit ligt uiteraard politiek heel moeilijk gezien dan het volledig europees gedachtengoed omgedraaid wordt. Wel kan dit verzacht worden door twee munten binnen eenzelfde douaneunie te hebben. Of Belgie binnen deze groep zou komen is twijfelachtig. Cijfermatig ziet het er voor Belgie heel slecht uit (begrotingstekort, politieke instabiliteit, schuldgraad,...) enkel politiek kan het mede oprichten van de EU en Brussel wat soelaas brengen. Of dit echter opweegt tegen de cijfers is maar de vraag."

Bruno Verstraete (Nautilus Capital): Volgens mij zijn er slechts 3 mogelijke reddingsscenario's, het ene al extremer dan het andere: 1. ECB begint geld te drukken en probleempapier op te kopen. Politiek ligt dit tegenstrijdig aan het mandaat van de ECB om een stabiele inflatie na te streven. Hier hebben Frankrijk en Duitsland een duidelijk strijdpunt. 2. Het EFSF wordt versterkt met geld uit het IMF en de wereld helpt Europa. Ook hier liggen de kaarten politiek vrij moeilijk. Brazilie en China willen op deze manier meer invloed bekomen binnen het IMF. De huidige sterke partijen zijn afkerig tegenover een controleverlies. 3. Duitsland stapt uit de euro met zijn sterkste handelspartners. Dit kan volgens mij enkel indien er gelijktijdig een revaluatie komt van de yuan. Op die manier is het exportverlies van Duitsland beperkter. Bijkomend voordeel is dat er binnen de periferielanden geen problemen gecreerd worden bij de ondernemingen die ondertussen in euro ontleenden en dan met een gedevalueerde munt zouden moeten terugbetalen. Doordat zij bij de euro blijven ontstaat er ook geen credit event. Ook dit ligt uiteraard politiek heel moeilijk gezien dan het volledig europees gedachtengoed omgedraaid wordt. Wel kan dit verzacht worden door twee munten binnen eenzelfde douaneunie te hebben. Of Belgie binnen deze groep zou komen is twijfelachtig. Cijfermatig ziet het er voor Belgie heel slecht uit (begrotingstekort, politieke instabiliteit, schuldgraad,...) enkel politiek kan het mede oprichten van de EU en Brussel wat soelaas brengen. Of dit echter opweegt tegen de cijfers is maar de vraag."