Bruno Verstraete (Nautilus Capital): "Er werd reeds geopperd dat de AAArating van de VS in het gedrang komt als er geen consensus wordt bereikt. Indien het zover komt zal het ook veel langer duren vooraleer het land zijn toprating terugkrijgt. De afwaarderingen zouden ook naat het staats- en gemeenteniveau doorgetrokken worden met nog meer problemen op lokaal vlak tot gevolg. Het meest waarschijnlijke scenario is dat er een tijdelijke verhoging komt van het schuldenplafond tot na de verkiezingen in 2012. Ook dit zou verstrekkende gevolgen hebben: gedurende de extensieperiode kan de schatkist geen schulden uitgeven met een looptijd langer dan 16 maanden. de mogelijke kost hiervan samen met de downgrade is duidelijk iets dat de Amerikaanse economie kan missen als kiespijn."

Bruno Verstraete (Nautilus Capital): "Er werd reeds geopperd dat de AAArating van de VS in het gedrang komt als er geen consensus wordt bereikt. Indien het zover komt zal het ook veel langer duren vooraleer het land zijn toprating terugkrijgt. De afwaarderingen zouden ook naat het staats- en gemeenteniveau doorgetrokken worden met nog meer problemen op lokaal vlak tot gevolg. Het meest waarschijnlijke scenario is dat er een tijdelijke verhoging komt van het schuldenplafond tot na de verkiezingen in 2012. Ook dit zou verstrekkende gevolgen hebben: gedurende de extensieperiode kan de schatkist geen schulden uitgeven met een looptijd langer dan 16 maanden. de mogelijke kost hiervan samen met de downgrade is duidelijk iets dat de Amerikaanse economie kan missen als kiespijn."