Bruno Verstraete: "We zijn overtuigd dat staatsfaillissementen een reëel risico vormen en dat investeerders de financiële impact van een dergelijke gebeurtenis op de lokale economie en de internationale banken niet mogen onderschatten! Dit soort gebeurtenissen is sinds generaties ongezien in de geïndustrialiseerde wereld. De activaklassen die traditioneel als veilige haven werkten, zullen niet functioneren."

Cash op de balans van de bank is risicovol, overheden zullen over onvoldoende cash beschikken indien ze willen tussenkomen en het systeem (nogmaals) willen redden. Bruno Verstraete: "Hierdoor is het aanhouden van hoog dividend aandelen minder risicovol. Door de economische globalisering zijn vele factoren als inflatie, wisselkoersen en zelfs obligatierentes onze directe controle ontglipt. Toch hebben deze nog steeds directe impact. Dit zal een aantal onlogisch lijkende momenten geven. Risicoloos investeren is dood. Wat is het alternatief?, dat is de vraag die mag worden gesteld. In een volgend interview zal ik proberen hier een antwoord op te formuleren."

Bruno Verstraete: "We zijn overtuigd dat staatsfaillissementen een reëel risico vormen en dat investeerders de financiële impact van een dergelijke gebeurtenis op de lokale economie en de internationale banken niet mogen onderschatten! Dit soort gebeurtenissen is sinds generaties ongezien in de geïndustrialiseerde wereld. De activaklassen die traditioneel als veilige haven werkten, zullen niet functioneren." Cash op de balans van de bank is risicovol, overheden zullen over onvoldoende cash beschikken indien ze willen tussenkomen en het systeem (nogmaals) willen redden. Bruno Verstraete: "Hierdoor is het aanhouden van hoog dividend aandelen minder risicovol. Door de economische globalisering zijn vele factoren als inflatie, wisselkoersen en zelfs obligatierentes onze directe controle ontglipt. Toch hebben deze nog steeds directe impact. Dit zal een aantal onlogisch lijkende momenten geven. Risicoloos investeren is dood. Wat is het alternatief?, dat is de vraag die mag worden gesteld. In een volgend interview zal ik proberen hier een antwoord op te formuleren."