In In "The Bronze Swan Arrives: Is The End Of Copper Financing China's "Lehman Event"?" legt Tyler Durden van Zero Hedge hoe de Chinese commodity financing deals (CCFDs) werkten en welke schade ze hebben aangericht. Het is dus opnieuw een letterwoord dat onheil aankondigt.

Durden waarschuwt voor de komst van de 'bronzen zwaan', een variant op de 'black swan' van Nassim Taleb, namelijk de problemen veroorzaakt door gesjoemel met de grondstoffenvoorraden. Een deel van die voorraden zou meermaals zijn gebruikt als onderpand voor leningen, waardoor de banken weer in moeilijkheden kunnen komen.

In In "The Bronze Swan Arrives: Is The End Of Copper Financing China's "Lehman Event"?" legt Tyler Durden van Zero Hedge hoe de Chinese commodity financing deals (CCFDs) werkten en welke schade ze hebben aangericht. Het is dus opnieuw een letterwoord dat onheil aankondigt. Durden waarschuwt voor de komst van de 'bronzen zwaan', een variant op de 'black swan' van Nassim Taleb, namelijk de problemen veroorzaakt door gesjoemel met de grondstoffenvoorraden. Een deel van die voorraden zou meermaals zijn gebruikt als onderpand voor leningen, waardoor de banken weer in moeilijkheden kunnen komen.