Die stijging was hoofdzakelijk het gevolg van de stijging van de brandstoffenprijzen. Olie en olieproducten werden ongeveer 15% duurder, als gevolg waarvan de transportkosten met 10% stegen.

Anderzijds doet de dure brandstof de Britse economie vertragen. De koopkracht van de consumenten wordt aangetast, want zij moeten meer betalen voor benzine en mazout en kunnen dus minder besteden aan andere zaken.

Die stijging was hoofdzakelijk het gevolg van de stijging van de brandstoffenprijzen. Olie en olieproducten werden ongeveer 15% duurder, als gevolg waarvan de transportkosten met 10% stegen. Anderzijds doet de dure brandstof de Britse economie vertragen. De koopkracht van de consumenten wordt aangetast, want zij moeten meer betalen voor benzine en mazout en kunnen dus minder besteden aan andere zaken.