Derivaten en andere financiële instrumenten waren op het einde van 2009 goed voor ongeveer 40% van het balanstotaal van de Britse banken. Het verlies op activa op de balans stijgt nog steeds.

Mark-to-market verliezen bedroegen in juni 7800 miljard dollar, tegenover 4500 miljard dollar in maart. Wanneer de problemen met de overheidsschulden blijven toenemen of wanneer de risico-appetijt bij de beleggers verder afneemt, kunnen de prijzen van activa verder gaan dalen.

Dat kan verregaande gevolgen hebben voor de solvabiliteit van de banken, zowel de Britse als de andere wereldbanken. Toch hebben de Britse banken volgens de centrale bank hun posities in risicovolle activa al fors afgebouwd.

De Britse banken worden echter in toenemende mate geconfronteerd met de risico's verbonden aan Europese overheidsobligaties in portefeuille.

De risico's verbonden aan Griekenland en aan andere landen uit de periferie zijn relatief beperkt, maar de Britse banken zijn ook blootgesteld aan de Franse en Duitse banken.

Derivaten en andere financiële instrumenten waren op het einde van 2009 goed voor ongeveer 40% van het balanstotaal van de Britse banken. Het verlies op activa op de balans stijgt nog steeds. Mark-to-market verliezen bedroegen in juni 7800 miljard dollar, tegenover 4500 miljard dollar in maart. Wanneer de problemen met de overheidsschulden blijven toenemen of wanneer de risico-appetijt bij de beleggers verder afneemt, kunnen de prijzen van activa verder gaan dalen. Dat kan verregaande gevolgen hebben voor de solvabiliteit van de banken, zowel de Britse als de andere wereldbanken. Toch hebben de Britse banken volgens de centrale bank hun posities in risicovolle activa al fors afgebouwd. De Britse banken worden echter in toenemende mate geconfronteerd met de risico's verbonden aan Europese overheidsobligaties in portefeuille. De risico's verbonden aan Griekenland en aan andere landen uit de periferie zijn relatief beperkt, maar de Britse banken zijn ook blootgesteld aan de Franse en Duitse banken.