Een belangrijke factor in de uitkomsten van de AllianzGI pensioenindex dit jaar was de toename van de staatsschuld als gevolg van de financiële crisis.

Griekenland en Ierland zijn de landen die hier het meeste last van hebben. In Ierland explodeerde de staatsschuld de afgelopen drie jaar als gevolg van de crisis en de steun die de banken nodig hadden.

Een ander voorbeeld is Frankrijk. Daar werden de afgelopen jaren zwaar bevochten hervormingen doorgevoerd om het stelsel toekomstbestendig te maken. Maar de winst die werd geboekt ging weer verloren doordat de nationale schuld toenam. Hetzelfde gebeurde in Spanje.

Brigitte Miksa concludeert: "De studie concentreert zich op de houdbaarheid van de nationale staatspensioensystemen. Wij vragen ons steeds meer af of de hoogte van de pensioenen nog wel voldoende zal zijn. Pensioenhervormingen hebben de laatste tien tot vijftien jaar het wereldwijde pensioenlandschap dramatisch veranderd. Het stelsel dat werknemers betalen voor gepensioneerden wordt vervangen door particulier gefinancierde systeem en de structuur van opvang door de familie wordt vervangen door meer geformaliseerde overheidssteun. Dit werpt de cruciale vraag op of de werknemers van vandaag, als ze met pensioen gaan, genoeg inkomsten hebben om hun levensstandaard aan te houden of dat ze hun inkomen zien dalen of zelfs in ouderdomsarmoede vervallen."

Een belangrijke factor in de uitkomsten van de AllianzGI pensioenindex dit jaar was de toename van de staatsschuld als gevolg van de financiële crisis. Griekenland en Ierland zijn de landen die hier het meeste last van hebben. In Ierland explodeerde de staatsschuld de afgelopen drie jaar als gevolg van de crisis en de steun die de banken nodig hadden. Een ander voorbeeld is Frankrijk. Daar werden de afgelopen jaren zwaar bevochten hervormingen doorgevoerd om het stelsel toekomstbestendig te maken. Maar de winst die werd geboekt ging weer verloren doordat de nationale schuld toenam. Hetzelfde gebeurde in Spanje. Brigitte Miksa concludeert: "De studie concentreert zich op de houdbaarheid van de nationale staatspensioensystemen. Wij vragen ons steeds meer af of de hoogte van de pensioenen nog wel voldoende zal zijn. Pensioenhervormingen hebben de laatste tien tot vijftien jaar het wereldwijde pensioenlandschap dramatisch veranderd. Het stelsel dat werknemers betalen voor gepensioneerden wordt vervangen door particulier gefinancierde systeem en de structuur van opvang door de familie wordt vervangen door meer geformaliseerde overheidssteun. Dit werpt de cruciale vraag op of de werknemers van vandaag, als ze met pensioen gaan, genoeg inkomsten hebben om hun levensstandaard aan te houden of dat ze hun inkomen zien dalen of zelfs in ouderdomsarmoede vervallen."