Er werden heel wat BRIC-fondsen gelanceerd, met als gevolg dat er nog maar eens een zeepbel werd gevormd. De symptomen die wijzen op zo'n zeepbel zijn zeer zeker aanwezig: hoge schuldengraad, inflatie en sterke munten, de ideale cocktail die tot ongelukken kan aanleiding geven.

In de afgelopen weken was van een inflow van vers geld bij de groeilanden geen sprake meer, waardoor hun munten onder druk zijn komen te staan.

De BRIC-landen zijn bijzonder kwetsbaar voor zware financiële crisis, want de huidige symptomen zijn dezelfde als voor de grote crisis van 1996.

Er werden heel wat BRIC-fondsen gelanceerd, met als gevolg dat er nog maar eens een zeepbel werd gevormd. De symptomen die wijzen op zo'n zeepbel zijn zeer zeker aanwezig: hoge schuldengraad, inflatie en sterke munten, de ideale cocktail die tot ongelukken kan aanleiding geven. In de afgelopen weken was van een inflow van vers geld bij de groeilanden geen sprake meer, waardoor hun munten onder druk zijn komen te staan. De BRIC-landen zijn bijzonder kwetsbaar voor zware financiële crisis, want de huidige symptomen zijn dezelfde als voor de grote crisis van 1996.