Elke maandag laten we een prominente stem uit de financiële wereld aan het woord. Vandaag: Leen Van Wambeke is Business Development Manager Financial Derivatives bij Euronex.

Onzekerheid lijkt vandaag de norm op de beurzen: de Griekse saga en de impact op de Eurozone, de timing van een renteverhoging door de FED, de volatiliteit in de Chinese markt, ... Voor heel wat beleggers is het bepalen van de juiste strategie geen sinecure. Tegelijk blijven de gunstige factoren aanwezig om het spaargeld richting beleggingen en beurs te stuwen: lage rentes en dus weinig of geen rendement op de spaarboekjes, goedkope olie en een gunstige wisselkoers van de euro ten aanzien van de dollar ter ondersteuning van de Europese economie.

"Het volgen van de algemene trends via indexbeleggen is vaak dé manier om de spaarcenten te laten renderen"

Voor wie het ontbreekt aan de nodige tijd of expertise, is het volgen van de algemene trends via indexbeleggen vaak dé manier om de spaarcenten te laten renderen. Het hoeft dan ook niet te verbazen dat zowel beheerders van traditionele, actief beheerde beleggingsfondsen als deze van ETFs/ETPs record cijfers publiceren. ETFs -Exchange Traded Funds- en ETPs -Exchange Traded Products- zijn veelal passief beheerde en op de beurs verhandelde fondsen. De omvang van het beheerde kapitaal alsook van de inleg van nieuw kapitaal is indrukwekkend. Wereldwijd werd in de eerste helft van dit jaar voor 152 miljard US dollar vers kapitaal belegd in ETFs en ETPs, waarvan 40 miljard US dollar in instrumenten genoteerd en verhandelbaar in Europa. In beide gevallen een nieuw record.

Met het volwassen worden van een markt, groeit ook de vraag naar bijkomende handelsmogelijkheden. Meer en meer ETF beleggers, vooral in de VS, ontdekken dat ze passief beheer niet letterlijk hoeven te nemen en handelen massaal in opties op ETFs. ETFs laten beleggers toe accenten te leggen in hun portefeuille, gespreid te beleggen in bepaalde regio's of sectoren of in minder toegankelijke markten of asset classes, maar zijn niet vrij van tijdelijke, soms heftige, koersschommelingen. Opties op ETFs kunnen helpen om hierop in te spelen.

De belegger vindt sinds kort op Euronext ETF opties op zes van de meest verhandelde iShares ETFs . Door hun notering op de Amsterdamse derivatenmarkt van Euronext zijn ze voor de meeste Belgische actieve beleggers gemakkelijk via hun broker te verhandelen.

Laten we dit even concreet maken. Stel dat u vanuit het perspectief van geografische diversificatie bent belegd in de iShares MSCI Emerging Markets Ucits ETF. Deze ETF is voor bijna een kwart belegd in Chinese waarden die de voorbije dagen erg onder druk stonden. Vanzelfsprekend heeft dit een invloed op het koersverloop van uw ETF positie. Misschien denkt u dat hier nog niet zo snel een eind aan zal komen, dat de Chinese overheid niet blijvend de koersen kan ondersteunen en/of vreest u voor een spil-over naar de rest van de regio. Door een put optie te kopen, legt u de verkoopprijs van uw ETF vast voor een periode van 1,2,3,6, 9 of zelfs 12 maanden en is de waarde beschermd tegen een daling. Voor het kopen van deze put optie betaalt u een premie, net zoals u een premie betaalt wanneer u andere waardevolle bezittingen verzekert tegen waardevermindering. Bij een koersdaling zal de waarde van uw putoptie stijgen, waardoor de waarde van uw ETF-portefeuille minder zal aangetast worden.

"Er zijn weinig verschillen tussen de strategieën van opties om uw aandelenportefeuille te optimaliseren en deze voor ETFs"

In feite zijn er weinig tot geen verschillen tussen de strategieën en mogelijkheden van opties om uw aandelenportefeuille te optimaliseren en deze voor ETFs. Het kopen van call-of putopties op ETFs laat toe te anticiperen op respectievelijk een stijging of een daling van de waarde van de ETF middels een hefboom. Voorts zijn opties een transparant instrument om uw portefeuille te beschermen of het rendement ervan te optimaliseren. Dit is maar een greep uit de vele mogelijkheden die de combinatie van ETFs en opties op ETFs bieden. Voor beleggers die meer willen weten, biedt de brochure 'Opties in vogelvlucht' een handig overzicht van de kenmerken en mogelijkheden.

Deze publicatie is louter informatief en vormt geen beleggingsadvies. Deze publicatie, wordt aangeboden zoals ze is zonder enige waarborg of garantie van welke aard dan ook. Hoewel de nodige aandacht werd besteed aan de opstelling van de inhoud, geeft Euronext geen garantie met betrekking tot de juistheid, geschiktheid of volledigheid van de informatie in deze publicatie. Euronext kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enig verlies of schade van welke aard dan ook, voortvloeiend uit het gebruik van, het vertrouwen op of het handelen ten gevolge van de verstrekte informatie. De inhoud van deze publicatie of informatie waarnaar in deze publicatie wordt verwezen vormt in geen geval de basis voor enig contract. Het ontstaan van rechten en verplichtingen met betrekking tot financiële producten die worden verhandeld op beurzen die worden geëxploiteerd door dochterondernemingen van Euronext is volledig afhankelijk van de van toepassing zijnde regels van de marktexploitant. Alle eigendomsrechten en belangen in of met betrekking tot deze publicatie behoren toe aan Euronext. Deze publicatie of delen daarvan mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Euronext niet worden verspreid of verveelvoudigd.

Euronext omvat Euronext N.V. en de aan haar gelieerde ondernemingen. Informatie met betrekking tot merken en intellectuele eigendomsrechten van Euronext is beschikbaar op de volgende website: https://www.euronext.com/terms-use

Onzekerheid lijkt vandaag de norm op de beurzen: de Griekse saga en de impact op de Eurozone, de timing van een renteverhoging door de FED, de volatiliteit in de Chinese markt, ... Voor heel wat beleggers is het bepalen van de juiste strategie geen sinecure. Tegelijk blijven de gunstige factoren aanwezig om het spaargeld richting beleggingen en beurs te stuwen: lage rentes en dus weinig of geen rendement op de spaarboekjes, goedkope olie en een gunstige wisselkoers van de euro ten aanzien van de dollar ter ondersteuning van de Europese economie. Voor wie het ontbreekt aan de nodige tijd of expertise, is het volgen van de algemene trends via indexbeleggen vaak dé manier om de spaarcenten te laten renderen. Het hoeft dan ook niet te verbazen dat zowel beheerders van traditionele, actief beheerde beleggingsfondsen als deze van ETFs/ETPs record cijfers publiceren. ETFs -Exchange Traded Funds- en ETPs -Exchange Traded Products- zijn veelal passief beheerde en op de beurs verhandelde fondsen. De omvang van het beheerde kapitaal alsook van de inleg van nieuw kapitaal is indrukwekkend. Wereldwijd werd in de eerste helft van dit jaar voor 152 miljard US dollar vers kapitaal belegd in ETFs en ETPs, waarvan 40 miljard US dollar in instrumenten genoteerd en verhandelbaar in Europa. In beide gevallen een nieuw record. Met het volwassen worden van een markt, groeit ook de vraag naar bijkomende handelsmogelijkheden. Meer en meer ETF beleggers, vooral in de VS, ontdekken dat ze passief beheer niet letterlijk hoeven te nemen en handelen massaal in opties op ETFs. ETFs laten beleggers toe accenten te leggen in hun portefeuille, gespreid te beleggen in bepaalde regio's of sectoren of in minder toegankelijke markten of asset classes, maar zijn niet vrij van tijdelijke, soms heftige, koersschommelingen. Opties op ETFs kunnen helpen om hierop in te spelen. De belegger vindt sinds kort op Euronext ETF opties op zes van de meest verhandelde iShares ETFs . Door hun notering op de Amsterdamse derivatenmarkt van Euronext zijn ze voor de meeste Belgische actieve beleggers gemakkelijk via hun broker te verhandelen. Laten we dit even concreet maken. Stel dat u vanuit het perspectief van geografische diversificatie bent belegd in de iShares MSCI Emerging Markets Ucits ETF. Deze ETF is voor bijna een kwart belegd in Chinese waarden die de voorbije dagen erg onder druk stonden. Vanzelfsprekend heeft dit een invloed op het koersverloop van uw ETF positie. Misschien denkt u dat hier nog niet zo snel een eind aan zal komen, dat de Chinese overheid niet blijvend de koersen kan ondersteunen en/of vreest u voor een spil-over naar de rest van de regio. Door een put optie te kopen, legt u de verkoopprijs van uw ETF vast voor een periode van 1,2,3,6, 9 of zelfs 12 maanden en is de waarde beschermd tegen een daling. Voor het kopen van deze put optie betaalt u een premie, net zoals u een premie betaalt wanneer u andere waardevolle bezittingen verzekert tegen waardevermindering. Bij een koersdaling zal de waarde van uw putoptie stijgen, waardoor de waarde van uw ETF-portefeuille minder zal aangetast worden. In feite zijn er weinig tot geen verschillen tussen de strategieën en mogelijkheden van opties om uw aandelenportefeuille te optimaliseren en deze voor ETFs. Het kopen van call-of putopties op ETFs laat toe te anticiperen op respectievelijk een stijging of een daling van de waarde van de ETF middels een hefboom. Voorts zijn opties een transparant instrument om uw portefeuille te beschermen of het rendement ervan te optimaliseren. Dit is maar een greep uit de vele mogelijkheden die de combinatie van ETFs en opties op ETFs bieden. Voor beleggers die meer willen weten, biedt de brochure 'Opties in vogelvlucht' een handig overzicht van de kenmerken en mogelijkheden.