De onzekerheid die over de potentiële omvang en de duur van deze crisis blijft bestaan, heeft Brederode ertoe aangezet het defensief karakter van haar activa en haar balansstructuur te versterken. Dit zijn de belangrijkste punten:

- Eigen vermogen per aandeel 39,7% gedaald
- Uittrede uit de banksector
- Terugbetaling van de financiële schulden
- Voorgesteld dividend 1,9% hoger

Alle bankparticipaties van de beursgenoteerde portefeuille werden in de loop van het boekjaar van de hand gedaan, zodat de financiële schuldenlast van de groep in een liquiditeitsoverschot kon worden omgevormd.

De gedetailleerde lijst van de beursgenoteerde aandelenportefeuille per 31 december 2008 is beschikbaar op de website www.brederode.eu.

Het is zeer riskant om te proberen de omvang en de duur van de economische en financiële crisis die de geglobaliseerde wereld momenteel doormaakt te voorspellen.

Onder dergelijke omstandigheden heeft de Raad van Brederode beslist om de defensieve posities te handhaven, zonder echter in staat te zijn om enige prognose te doen over de resultaten van boekjaar 2009.

De onzekerheid die over de potentiële omvang en de duur van deze crisis blijft bestaan, heeft Brederode ertoe aangezet het defensief karakter van haar activa en haar balansstructuur te versterken. Dit zijn de belangrijkste punten: - Eigen vermogen per aandeel 39,7% gedaald - Uittrede uit de banksector - Terugbetaling van de financiële schulden - Voorgesteld dividend 1,9% hogerAlle bankparticipaties van de beursgenoteerde portefeuille werden in de loop van het boekjaar van de hand gedaan, zodat de financiële schuldenlast van de groep in een liquiditeitsoverschot kon worden omgevormd. De gedetailleerde lijst van de beursgenoteerde aandelenportefeuille per 31 december 2008 is beschikbaar op de website www.brederode.eu.Het is zeer riskant om te proberen de omvang en de duur van de economische en financiële crisis die de geglobaliseerde wereld momenteel doormaakt te voorspellen.Onder dergelijke omstandigheden heeft de Raad van Brederode beslist om de defensieve posities te handhaven, zonder echter in staat te zijn om enige prognose te doen over de resultaten van boekjaar 2009.