Gérard Cotton: "Tijdens de periode onder beschouwing hebben we onze participatie in Telecom Italia verkocht en onze posities in Fortis en Unilever verlaagd. We hebben onze belangen in Novartis, Nestlé, Saipem, TomTom en France Telecom daarentegen verhoogd. Rekening houdend met deze operaties wordt onze genoteerde portefeuille thans gewaardeerd op EUR 423

miljoen. Zijn sectorale uitsplitsing ziet er als volgt uit:

• Olie : 32,00 %

• Diverse industriële activiteiten : 18,46 %

• Elektriciteit : 15,52 %

• Consumptiegoederen : 11,62 %

• Farmacie : 10,40 %

• Verzekeringen : 5,04 %

• Bouwmaterialen : 4,23 %

• Telecommunicatie : 2,73 %"

De private equity-activiteit bleef bijzonder beperkt, zowel voor het beroep dat op kapitaal werd gedaan als voor de desinvesteringen. De niet-opgevraagde verbintenissen bedragen zowat EUR 291 miljoen.

Cotton: "Alle waarderingen samen lijken op een verbetering te wijzen. De kasgeldpositie van de groep blijft positief en het aandeel van Brederode heeft thans een intrinsieke waarde van EUR 25."

Vooruitzichten voor het lopende boekjaar

Hoewel de kredietmarkten gelukkig stabiliseren, lijkt de wereldwijde economische crisis nog lang niet onder controle. Indien de financiële markten geen belangrijke terugval voor het einde van het boekjaar kennen, zouden de jaarresultaten van de groep Brederode ruimschoots positief moeten zijn zodat ze haar dividendbeleid kan handhaven.

Gérard Cotton: "Tijdens de periode onder beschouwing hebben we onze participatie in Telecom Italia verkocht en onze posities in Fortis en Unilever verlaagd. We hebben onze belangen in Novartis, Nestlé, Saipem, TomTom en France Telecom daarentegen verhoogd. Rekening houdend met deze operaties wordt onze genoteerde portefeuille thans gewaardeerd op EUR 423 miljoen. Zijn sectorale uitsplitsing ziet er als volgt uit: • Olie : 32,00 % • Diverse industriële activiteiten : 18,46 % • Elektriciteit : 15,52 % • Consumptiegoederen : 11,62 % • Farmacie : 10,40 % • Verzekeringen : 5,04 % • Bouwmaterialen : 4,23 % • Telecommunicatie : 2,73 %" De private equity-activiteit bleef bijzonder beperkt, zowel voor het beroep dat op kapitaal werd gedaan als voor de desinvesteringen. De niet-opgevraagde verbintenissen bedragen zowat EUR 291 miljoen. Cotton: "Alle waarderingen samen lijken op een verbetering te wijzen. De kasgeldpositie van de groep blijft positief en het aandeel van Brederode heeft thans een intrinsieke waarde van EUR 25." Vooruitzichten voor het lopende boekjaar Hoewel de kredietmarkten gelukkig stabiliseren, lijkt de wereldwijde economische crisis nog lang niet onder controle. Indien de financiële markten geen belangrijke terugval voor het einde van het boekjaar kennen, zouden de jaarresultaten van de groep Brederode ruimschoots positief moeten zijn zodat ze haar dividendbeleid kan handhaven.