Uit de recentste beleggingsbarometer van ING België, die betrekking had op april, is gebleken dat nog altijd meer dan een kwart van de respondenten wil beleggen in obligaties. Dat is een stijging tegenover maart. Die nieuwe interesse van particulieren voor defensievere beleggingsproducten is wellicht te wijten aan de terugkeer van de volatiliteit op de financiële markten. In het domein van de obligatiefondsen is Brandywine Global, een dochterbedrijf van Legg Mason, een solide speler. De meeste van zijn producten hebben vier of vijf Morningstar-sterren.
...

Uit de recentste beleggingsbarometer van ING België, die betrekking had op april, is gebleken dat nog altijd meer dan een kwart van de respondenten wil beleggen in obligaties. Dat is een stijging tegenover maart. Die nieuwe interesse van particulieren voor defensievere beleggingsproducten is wellicht te wijten aan de terugkeer van de volatiliteit op de financiële markten. In het domein van de obligatiefondsen is Brandywine Global, een dochterbedrijf van Legg Mason, een solide speler. De meeste van zijn producten hebben vier of vijf Morningstar-sterren. "Wij blijven overheidsobligaties uit de meeste ontwikkelde landen mijden", zegt Patrick Bradley, de senior vicepresident van Brandywine Global. "Die hebben vaak nog sterk te lijden onder het onconventionele monetaire beleid dat hun centrale banken hebben gevoerd. Ik ben wel vrij verrast dat de inflatie in Duitsland zo beperkt is gebleven." "Als de Europese Centrale Bank haar beleid begint te normaliseren, zou de impact op overheidsobligaties weleens pijnlijk kunnen worden", verwacht Bradley. "Wij laten dat segment daarom links liggen, tot die normalisatie voltooid is." En zover hun mandaat dat toelaat, beleggen de fondsen van Brandywine Global ook in beperkte mate in bedrijfsobligaties. In dat segment zijn de rendementen laag door het opkoopbeleid van de centrale banken. Het grootste fonds van Brandywine Global dat in België wordt gecommercialiseerd, is Legg Mason Brandywine Global Fixed Income. 44 procent van de activa van dat product is wel belegd in Amerikaanse obligaties. Het herstel van de rendementen in de afgelopen maanden was een buitenkans in het segment van de obligaties uit de ontwikkelde landen. Het fonds heeft ook een positie in Britse pond. De waarderingen van obligaties in die munt zijn teruggevallen tot zeer aantrekkelijke niveaus door de onzekerheid die de brexit heeft veroorzaakt. Bradley staat ook gunstig tegenover de Australische dollar. Volgens hem zal de Australische centrale bank de rente snel verhogen. Maar vooral de opkomende landen zijn sterk overwogen in het fonds: zo is 13 procent van de activa belegd in obligaties uit Mexico, 7 procent in Zuid-Afrika, 7 procent in Maleisië, 5 procent in Polen en 4 procent in Brazilië. Het gezamenlijke gewicht van die landen in de wereldwijde referentie-index bedraagt niet meer dan 3 procent. "Die landen zijn afhankelijk van grondstoffen en in het bijzonder van olie", onderstreept Bradley. Toch verwacht hij niet dat de oliekoers nog sterk zal stijgen. "Niettemin moeten we die factor de komende maanden in de gaten houden. De impact van de olieprijs op de wereldwijde groei en op olie-importerende landen zoals Indonesië, India en Turkije kan aanzienlijk zijn." Ook de andere obligatiefondsen van Brandywine Global beleggen in opkomende landen, waaronder Indonesië, Turkije en Colombia. "De fondsen van Brandywine Global moeten profiteren van de kansen die zich aandienen", zegt Bradley. "Het is belangrijk flexibel te blijven. Het is een voordeel als de portefeuille sterk kan afwijken van zijn referentie-index." De voorkeur voor de opkomende landen komt ook voort uit de verwachting dat de opmars van de dollar niet houdbaar is op middellange termijn. "Een sterke dollar is doorgaans slecht nieuws voor de opkomende landen. De dollar is in 2017 te snel en te sterk gedaald, wat heeft geleid tot een technisch herstel de afgelopen maanden." Op lange termijn gaat Patrick Bradley er echter van uit dat de Amerikaanse munt in waarde zal afnemen en dat de beleggingsstromen richting de opkomende landen herstellen, omdat beleggers op zoek zullen gaan naar aantrekkelijkere rendementen. Voor de komende maanden gaat zijn voorkeur uit naar een blootstelling aan lokale valuta ten nadele van obligaties in een sterke munt. Een andere argument waarom hij een daling van de dollar verwacht, is dat het nieuwe Amerikaanse fiscale beleid zal leiden tot een gevoelige stijging van het handelstekort. Die keuze voor emissies uit de opkomende landen heeft ook tot gevolg dat de duration of het gemiddelde van de looptijden veel lager is dan die van de referentie-index. Het fonds is niet blootgesteld aan het renterisico van Europese overheidsobligaties. "Wij hebben geen posities in Europa, op een restpositie in Portugees overheidspapier na. Wij hebben de positie die we in 2012 hadden samengesteld met obligaties uit verschillende landen in de Europese periferie, afgebouwd." Bradley blijft wel optimistisch over de Europese economische groei. "De zwakke eerstekwartaalcijfers waren een tijdelijk fenomeen. We zitten nog in de eerste fase van een lange groei in Europa. De binnenlandse vraag en de investeringen zullen geleidelijk de rol van de export overnemen in de cijfers van de economische activiteit."