Tevens blijkt uit onderzoek dat ondernemingen die een hoog percentage van hun winst als dividend uitkeren, meer winstgroei laten zien dan ondernemingen die relatief veel geld in de onderneming houden.

Brad Kinkelaar (PIMCO): "Een onderneming die veel dividend uitkeert gaat doorgaans noodgedwongen zeer oordeelkundig en gedisciplineerd met haar kasstroom om. Deze discipline blijkt ook gunstig uit te werken op het deel van de kasstroom dat aan expansie-activiteiten ten goede komt. Bedrijven die relatief veel dividend uitkeren, hebben vaak een betere rendementsverwachting. PIMCO belegt met zijn 'Dividend and Income Builder'-strategie in dividenduitkerende aandelen die op korte termijn een hoger dan gemiddeld rendement kunnen genereren en voor de langere termijn een gestage, groeiende inkomstenstroom kunnen bieden."

Tevens blijkt uit onderzoek dat ondernemingen die een hoog percentage van hun winst als dividend uitkeren, meer winstgroei laten zien dan ondernemingen die relatief veel geld in de onderneming houden. Brad Kinkelaar (PIMCO): "Een onderneming die veel dividend uitkeert gaat doorgaans noodgedwongen zeer oordeelkundig en gedisciplineerd met haar kasstroom om. Deze discipline blijkt ook gunstig uit te werken op het deel van de kasstroom dat aan expansie-activiteiten ten goede komt. Bedrijven die relatief veel dividend uitkeren, hebben vaak een betere rendementsverwachting. PIMCO belegt met zijn 'Dividend and Income Builder'-strategie in dividenduitkerende aandelen die op korte termijn een hoger dan gemiddeld rendement kunnen genereren en voor de langere termijn een gestage, groeiende inkomstenstroom kunnen bieden."