Er kan volgens BNP Paribas echter geen zekerheid worden verstrekt dat bpost in de toekomst dividenden zal uitkeren.

Wegens het statuut van bpost als een autonoom overheidsbedrijf dienen bepaalde contractuele regelingen die worden aangegaan door Bpost, zoals het vijfde beheerscontract en enige wijzigingen van de Statuten goedgekeurd door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, te worden goedgekeurd door de Belgische staat overeenkomstig de Wet van 1991.

Dergelijke goedkeuring wordt toegekend krachtens een in Ministerraad overlegd Koninklijk Besluit.

Hoewel wordt verwacht dat de Belgische staat alle vereiste Koninklijke Besluiten zal goedkeuren vóór de prijszettingsdatum, kan er geen zekerheid worden verschaft inzake de timing van de goedkeuring van dergelijke Koninklijke Besluiten.

Elk verzuim van de Belgische staat in dit verband kan leiden tot een uitstel van de Prijszettingsdatum of tot onzekerheid over het bestuur van bpost na de aanbieding.

Er kan volgens BNP Paribas echter geen zekerheid worden verstrekt dat bpost in de toekomst dividenden zal uitkeren. Wegens het statuut van bpost als een autonoom overheidsbedrijf dienen bepaalde contractuele regelingen die worden aangegaan door Bpost, zoals het vijfde beheerscontract en enige wijzigingen van de Statuten goedgekeurd door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, te worden goedgekeurd door de Belgische staat overeenkomstig de Wet van 1991. Dergelijke goedkeuring wordt toegekend krachtens een in Ministerraad overlegd Koninklijk Besluit. Hoewel wordt verwacht dat de Belgische staat alle vereiste Koninklijke Besluiten zal goedkeuren vóór de prijszettingsdatum, kan er geen zekerheid worden verschaft inzake de timing van de goedkeuring van dergelijke Koninklijke Besluiten. Elk verzuim van de Belgische staat in dit verband kan leiden tot een uitstel van de Prijszettingsdatum of tot onzekerheid over het bestuur van bpost na de aanbieding.