Deze trends zullen de volumes binnenlandse post beïnvloeden. Anderzijds zou de groei van e-commerce moeten resulteren in hogere volumes voor pakjes, zoals al geobserveerd kon worden in de eerste helft van dit jaar. bost zal zijn productiviteit

blijven verbeteren doorheen heel de organisatie via de implementatie van haar verschillende lange-termijn initiatieven.

Bpost bevestigt dat het zijn genormaliseerde EBITDA en EBIT op jaarbasis minstens stabiel zou moeten kunnen houden (de cijfers van 2012 werden beïnvloed door eenmalige kosten).

Johnny Thijs, CEO verklaarde: "Terwijl postvolumes meer onder druk stonden dan vorig jaar, zijn wij erin geslaagd onze rentabiliteit te handhaven door onze kostenstructuur gedisciplineerd te beheersen, zoals in het verleden. Ik ben ook tevreden met de positieve ontwikkeling van onze pakjesomzet omdat die een belangrijke onderdeel vormt van onze strategie voor de toekomst."

Deze trends zullen de volumes binnenlandse post beïnvloeden. Anderzijds zou de groei van e-commerce moeten resulteren in hogere volumes voor pakjes, zoals al geobserveerd kon worden in de eerste helft van dit jaar. bost zal zijn productiviteit blijven verbeteren doorheen heel de organisatie via de implementatie van haar verschillende lange-termijn initiatieven. Bpost bevestigt dat het zijn genormaliseerde EBITDA en EBIT op jaarbasis minstens stabiel zou moeten kunnen houden (de cijfers van 2012 werden beïnvloed door eenmalige kosten). Johnny Thijs, CEO verklaarde: "Terwijl postvolumes meer onder druk stonden dan vorig jaar, zijn wij erin geslaagd onze rentabiliteit te handhaven door onze kostenstructuur gedisciplineerd te beheersen, zoals in het verleden. Ik ben ook tevreden met de positieve ontwikkeling van onze pakjesomzet omdat die een belangrijke onderdeel vormt van onze strategie voor de toekomst."