Voor de eerste helft van het jaar, rapporteert bpost bedrijfsopbrengsten van € 1.235,7 miljoen (eerste helft 2012 : € 1.229,3 miljoen) en een EBIT van € 282,4 (eerste helft 2012 : € 288,4 miljoen).

Op genormaliseerde basis, dus zonder de winst op de verkoop van bepaalde activiteiten van Certipost in 2013 en zonder de positieve impact op personeelskosten ingevolge de gedeeltelijke afbouw van een personeelsvoordeel in 2012, bedroegen de bedrijfsopbrengsten € 1.221,1 miljoen in de eerste helft van 2013 (eerste helft 2012 : € 1.229,3 miljoen) en bereikte de EBIT € 267,8 miljoen (eerste helft 2012 : € 267,3 miljoen).

De volumes binnenlandse poststukken daalden met -4,7% in de eerste helft van 2013 tegenover dezelfde periode van vorig jaar, een hoger cijfer dan de voorbije jaren.

In het tweede kwartaal herstelden de volumes zich weliswaar met een daling van -3,8% tegenover -5,6% in het eerste kwartaal van dit jaar.

De tariefverhogingen lichtjes boven inflatie en verbeteringen van de mix gebeurden conform het beleid van het bedrijf en het regelgevende kader.

De omzet van de pakjes toonde een organische groei van € 16,8 miljoen of 17% die aangedreven werd door de groei zowel in de binnenlandse als in de internationale pakjesmarkten. Bovendien zorgt de verwerving van Landmark Global voor een omzetverhoging van € 16,9 miljoen.

Voor de eerste helft van het jaar, rapporteert bpost bedrijfsopbrengsten van € 1.235,7 miljoen (eerste helft 2012 : € 1.229,3 miljoen) en een EBIT van € 282,4 (eerste helft 2012 : € 288,4 miljoen). Op genormaliseerde basis, dus zonder de winst op de verkoop van bepaalde activiteiten van Certipost in 2013 en zonder de positieve impact op personeelskosten ingevolge de gedeeltelijke afbouw van een personeelsvoordeel in 2012, bedroegen de bedrijfsopbrengsten € 1.221,1 miljoen in de eerste helft van 2013 (eerste helft 2012 : € 1.229,3 miljoen) en bereikte de EBIT € 267,8 miljoen (eerste helft 2012 : € 267,3 miljoen). De volumes binnenlandse poststukken daalden met -4,7% in de eerste helft van 2013 tegenover dezelfde periode van vorig jaar, een hoger cijfer dan de voorbije jaren. In het tweede kwartaal herstelden de volumes zich weliswaar met een daling van -3,8% tegenover -5,6% in het eerste kwartaal van dit jaar. De tariefverhogingen lichtjes boven inflatie en verbeteringen van de mix gebeurden conform het beleid van het bedrijf en het regelgevende kader. De omzet van de pakjes toonde een organische groei van € 16,8 miljoen of 17% die aangedreven werd door de groei zowel in de binnenlandse als in de internationale pakjesmarkten. Bovendien zorgt de verwerving van Landmark Global voor een omzetverhoging van € 16,9 miljoen.