Boskalis zal in Australië voor de havenautoriteit van Melbourne baggerwerkzaamheden uitvoeren ten behoeve van het onderhoud van de haven. Het betreft een contract voor de duur van vier jaar met twee verlengingsopties van ieder drie jaar.

De baggerwerkzaamheden, die in maart 2013 van start gaan, hebben betrekking op het onderhoud van de vaargeul van de haven over een lengte van circa 60 kilometer.

Voor dit project zal een middelgrote sleephopperzuiger en een backhoe worden ingezet die naast het baggeren zorgdragen voor het afvoeren, storten en afdekken van de baggerspecie in de daarvoor aangewezen gebieden.

De haven van Melbourne is de grootste container- en goederenhaven van Australië.

In Vietnam heeft Boskalis een contract verworven van een consortium onder leiding van Petrovietnam Technical Services Corporation, een dochteronderneming van de nationale Vietnamese oliemaatschappij Petrovietnam.

In Nghi Son zal een toegangskanaal en havenbassin voor een nieuwe raffinaderij en petrochemisch complex worden gebaggerd.

Na afronding van de baggerwerkzaamheden hebben schepen met een capaciteit van 30.000 DWT toegang tot de haven en kunnen zij de Nghi Son raffinaderij bedienen. Deze raffinaderij zal een verwachte capaciteit hebben van 200.000 vaten per dag.

Boskalis zal in Australië voor de havenautoriteit van Melbourne baggerwerkzaamheden uitvoeren ten behoeve van het onderhoud van de haven. Het betreft een contract voor de duur van vier jaar met twee verlengingsopties van ieder drie jaar. De baggerwerkzaamheden, die in maart 2013 van start gaan, hebben betrekking op het onderhoud van de vaargeul van de haven over een lengte van circa 60 kilometer. Voor dit project zal een middelgrote sleephopperzuiger en een backhoe worden ingezet die naast het baggeren zorgdragen voor het afvoeren, storten en afdekken van de baggerspecie in de daarvoor aangewezen gebieden. De haven van Melbourne is de grootste container- en goederenhaven van Australië. In Vietnam heeft Boskalis een contract verworven van een consortium onder leiding van Petrovietnam Technical Services Corporation, een dochteronderneming van de nationale Vietnamese oliemaatschappij Petrovietnam. In Nghi Son zal een toegangskanaal en havenbassin voor een nieuwe raffinaderij en petrochemisch complex worden gebaggerd. Na afronding van de baggerwerkzaamheden hebben schepen met een capaciteit van 30.000 DWT toegang tot de haven en kunnen zij de Nghi Son raffinaderij bedienen. Deze raffinaderij zal een verwachte capaciteit hebben van 200.000 vaten per dag.