-De ontwikkelingen in 2009 bij Koninklijke Boskalis Westminster N.V. zijn tot op heden conform verwachtingen verlopen.

-Omzetniveau vergelijkbaar met dezelfde periode vorig jaar

-Bezetting van de schepen licht onder het niveau van vorig jaar

-Orderontvangst vergelijkbaar met dezelfde periode vorig jaar

-Orderportefeuille licht gedaald ten opzichte eind 2008

-Naar verwachting zal het resultaat over 2009 lager zijn dan het recordniveau van 2008

-De ontwikkelingen in 2009 bij Koninklijke Boskalis Westminster N.V. zijn tot op heden conform verwachtingen verlopen. -Omzetniveau vergelijkbaar met dezelfde periode vorig jaar -Bezetting van de schepen licht onder het niveau van vorig jaar -Orderontvangst vergelijkbaar met dezelfde periode vorig jaar -Orderportefeuille licht gedaald ten opzichte eind 2008 -Naar verwachting zal het resultaat over 2009 lager zijn dan het recordniveau van 2008