Het contract heeft een totale waarde van circa EUR 35 miljoen en de werkzaamheden gaan op korte termijn van start.

De baggerwerkzaamheden hebben betrekking op het verdiepen van het toegangskanaal over een lengte van 40 kilometer. In totaal zal gedurende een periode van 12 maanden circa 3 miljoen kubieke meter harde klei, zand en grind worden gebaggerd.

Voor dit project zullen middelgrote sleephopperzuigers worden ingezet in combinatie met backhoes. Om te voldoen aan de stringente milieu-eisen worden aangepaste werkmethodes toegepast en zullen in dit kader doorlopend metingen plaatsvinden.

Het contract heeft een totale waarde van circa EUR 35 miljoen en de werkzaamheden gaan op korte termijn van start. De baggerwerkzaamheden hebben betrekking op het verdiepen van het toegangskanaal over een lengte van 40 kilometer. In totaal zal gedurende een periode van 12 maanden circa 3 miljoen kubieke meter harde klei, zand en grind worden gebaggerd. Voor dit project zullen middelgrote sleephopperzuigers worden ingezet in combinatie met backhoes. Om te voldoen aan de stringente milieu-eisen worden aangepaste werkmethodes toegepast en zullen in dit kader doorlopend metingen plaatsvinden.