De groei kwam voornamelijk voort uit Offshore Energy, 26% van het totaal, waarin ook Dockwise met ingang van het tweede kwartaal is opgenomen en bij Inland Infra, 24% van het totaal, waarin Archirodon sterk bijdroeg.

De baggersector, 31% van de groep, zag een omzetdaling. Regionaal vormde de omzet in Australië/Azië met 31% van het totaal de grootste divisie, daarbij Nederland, 19%, voorbijgaand. De omzetstijging deed zich ook voor in Australië/Azië en daalde in Nederland.

Het bedrijfsresultaat steeg naar Eur 155 mln. van Eur 145 mln. met Eur 93,3 mln., 60% van het totaal, uit de baggerdivisie. Hierin was Eur 17mln begrepen als opbrengst van materieel verkoop.

De bezetting van de hoppervloot was goed met 44 weken (was 43 weken ) en bij de cuttervloot was sprake van een stagnatie bij een bezetting van 19 weken tegen 25 vorig jaar, -25%.

Het bedrijfsresultaat van Offshore Energy, Eur 42,2 mln. (was Eur 33,1 mln.) en 28% van het totaal, werd met Eur 12,8 mln. beïnvloed door Dockwise en was exclusief dit onveranderd.

De belastingpost was lager op 16% tegen 20% vorig jaar. De nettowinst kwam uit op Eur 123 mln. (Eur 103 mln.) en per aandeel op Eur 1,06 (Eur 0,99).

Voor het gehele jaar verwacht het bedrijf een winst van minimaal Eur 330 mln. (Eur 250 mln.) met inbegrip van Eur 50 mln. boekwinst op de verkoop van het belang Archirodon.

De resultaten waren iets beter dan verwacht mede door de incidente baten. De goede orderingang voor Dockwise is positief; voor de baggersector blijft de omzet- en winstontwikkeling stagnerend.

De ruime kasstroom is positief. De rating van Theodoor Gilissen Bankiers is niet aanbevolen in afwachting van de ontwikkeling op de baggermarkten.

De groei kwam voornamelijk voort uit Offshore Energy, 26% van het totaal, waarin ook Dockwise met ingang van het tweede kwartaal is opgenomen en bij Inland Infra, 24% van het totaal, waarin Archirodon sterk bijdroeg. De baggersector, 31% van de groep, zag een omzetdaling. Regionaal vormde de omzet in Australië/Azië met 31% van het totaal de grootste divisie, daarbij Nederland, 19%, voorbijgaand. De omzetstijging deed zich ook voor in Australië/Azië en daalde in Nederland. Het bedrijfsresultaat steeg naar Eur 155 mln. van Eur 145 mln. met Eur 93,3 mln., 60% van het totaal, uit de baggerdivisie. Hierin was Eur 17mln begrepen als opbrengst van materieel verkoop. De bezetting van de hoppervloot was goed met 44 weken (was 43 weken ) en bij de cuttervloot was sprake van een stagnatie bij een bezetting van 19 weken tegen 25 vorig jaar, -25%. Het bedrijfsresultaat van Offshore Energy, Eur 42,2 mln. (was Eur 33,1 mln.) en 28% van het totaal, werd met Eur 12,8 mln. beïnvloed door Dockwise en was exclusief dit onveranderd. De belastingpost was lager op 16% tegen 20% vorig jaar. De nettowinst kwam uit op Eur 123 mln. (Eur 103 mln.) en per aandeel op Eur 1,06 (Eur 0,99). Voor het gehele jaar verwacht het bedrijf een winst van minimaal Eur 330 mln. (Eur 250 mln.) met inbegrip van Eur 50 mln. boekwinst op de verkoop van het belang Archirodon. De resultaten waren iets beter dan verwacht mede door de incidente baten. De goede orderingang voor Dockwise is positief; voor de baggersector blijft de omzet- en winstontwikkeling stagnerend. De ruime kasstroom is positief. De rating van Theodoor Gilissen Bankiers is niet aanbevolen in afwachting van de ontwikkeling op de baggermarkten.