Het bod waardeert Dockwise op EUR 733 miljoen, hetgeen neerkomt op een ondernemingswaarde van circa EUR 1,25 miljard. Boskalis zal het bod en de herfinanciering van bestaande faciliteiten financieren uit een combinatie van beschikbare liquide middelen, nieuwe senior debt faciliteiten en een aandelenemissie.

Boskalis bevestigt dat zij redelijke maatregelen heeft getroffen om het equity gedeelte van het bod te kunnen financieren en dat zij zich heeft verzekerd van EUR 1,3 miljard aan gecommitteerde schuldfinanciering met looptijden tot 5 jaar.

De combinatie van de gecommitteerde debt faciliteiten en de verwachte uitgifte van nieuw aandelenkapitaal zal gebruikt worden voor de financiering van het bod en voor algemene bedrijfsdoeleinden.

Het bod waardeert Dockwise op EUR 733 miljoen, hetgeen neerkomt op een ondernemingswaarde van circa EUR 1,25 miljard. Boskalis zal het bod en de herfinanciering van bestaande faciliteiten financieren uit een combinatie van beschikbare liquide middelen, nieuwe senior debt faciliteiten en een aandelenemissie. Boskalis bevestigt dat zij redelijke maatregelen heeft getroffen om het equity gedeelte van het bod te kunnen financieren en dat zij zich heeft verzekerd van EUR 1,3 miljard aan gecommitteerde schuldfinanciering met looptijden tot 5 jaar. De combinatie van de gecommitteerde debt faciliteiten en de verwachte uitgifte van nieuw aandelenkapitaal zal gebruikt worden voor de financiering van het bod en voor algemene bedrijfsdoeleinden.