Het bedrijf slaagde er ternauwernood in om een beter dan verwachte winst en omzet te overleggen en waarschuwde voor aanhoudende druk op volumes en marges.

Doordat de activiteiten voor een groot deel projectgerelateerd zijn, vindt Boskalis het lastig zo vroeg in het jaar al een prognose af te geven voor het jaarresultaat.

Ook zal het resultaat sterk worden beïnvloed door de recente overname van het zeesleepbedrijf Dockwise en de mogelijke verkoop van het belang in het maritiem aannemersbedrijf Archirodon.

Boskalis heeft in 2012 een winst geboekt van EUR 250 miljoen, vier miljoen euro minder dan het jaar daarvoor. De omzet van de baggeraar steeg door overnames met 11% naar het recordniveau van EUR 3,08 miljard.

Analisten gepolst door Reuters rekenden gemiddeld op een winst van EUR 243 miljoen en een omzet van EUR 3,06 miljard. De waarde van het orderboek kwam met EUR 3,1 miljard hoger uit in vergelijking met het derde kwartaal van 2012.

De omzet uit baggeractiviteiten daalde met 15% tot EUR 1,29 miljard. De EBITDA leverde maar 5% in en kwam uit op EUR 286 miljoen.

Dat betekent dat de EBITDA-marges stegen naar 22,2% van 19,8%. De omzetontwikkeling in de belangrijkste markten Europa, Mexico en Nigeria daalde, terwijl de EBITDA waarschijnlijk een steun in de rug heeft gekregen doordat facturen van afgeronde projecten (Maasvlakte II) zijn betaald.

De inkomsten uit de offshore-activiteiten stegen met 30% tot EUR 481 miljoen, maar hier daalde het bedrijfsresultaat met 12% tot EUR 95 miljoen.

Dat impliceert dat de marges afnamen tot 19,8% van 29,1%. Boskalis noemde moeilijke werkomstandigheden bij een aantal projecten als hoofdreden.

Het voorgestelde dividend is ongewijzigd op EUR 1,24 ondanks een lagere nettowinst en verwatering van het aandelenkapitaal.

Boskalis heeft onder moeilijke marktomstandigheden goed gepresteerd. Ook in strategisch opzicht zijn grote stappen gezet.

De integratie van het overgenomen Smith Internationale is afgerond en recent is ook Dockwise overgenomen.

In het tweede kwartaal van dit jaar zullen voor het eerst de geconsolideerde resultaten bekend worden gemaakt. ABN Amro handhaaft de opinie Kopen voor het aandeel.

Het bedrijf slaagde er ternauwernood in om een beter dan verwachte winst en omzet te overleggen en waarschuwde voor aanhoudende druk op volumes en marges. Doordat de activiteiten voor een groot deel projectgerelateerd zijn, vindt Boskalis het lastig zo vroeg in het jaar al een prognose af te geven voor het jaarresultaat. Ook zal het resultaat sterk worden beïnvloed door de recente overname van het zeesleepbedrijf Dockwise en de mogelijke verkoop van het belang in het maritiem aannemersbedrijf Archirodon. Boskalis heeft in 2012 een winst geboekt van EUR 250 miljoen, vier miljoen euro minder dan het jaar daarvoor. De omzet van de baggeraar steeg door overnames met 11% naar het recordniveau van EUR 3,08 miljard. Analisten gepolst door Reuters rekenden gemiddeld op een winst van EUR 243 miljoen en een omzet van EUR 3,06 miljard. De waarde van het orderboek kwam met EUR 3,1 miljard hoger uit in vergelijking met het derde kwartaal van 2012. De omzet uit baggeractiviteiten daalde met 15% tot EUR 1,29 miljard. De EBITDA leverde maar 5% in en kwam uit op EUR 286 miljoen. Dat betekent dat de EBITDA-marges stegen naar 22,2% van 19,8%. De omzetontwikkeling in de belangrijkste markten Europa, Mexico en Nigeria daalde, terwijl de EBITDA waarschijnlijk een steun in de rug heeft gekregen doordat facturen van afgeronde projecten (Maasvlakte II) zijn betaald. De inkomsten uit de offshore-activiteiten stegen met 30% tot EUR 481 miljoen, maar hier daalde het bedrijfsresultaat met 12% tot EUR 95 miljoen. Dat impliceert dat de marges afnamen tot 19,8% van 29,1%. Boskalis noemde moeilijke werkomstandigheden bij een aantal projecten als hoofdreden. Het voorgestelde dividend is ongewijzigd op EUR 1,24 ondanks een lagere nettowinst en verwatering van het aandelenkapitaal. Boskalis heeft onder moeilijke marktomstandigheden goed gepresteerd. Ook in strategisch opzicht zijn grote stappen gezet. De integratie van het overgenomen Smith Internationale is afgerond en recent is ook Dockwise overgenomen. In het tweede kwartaal van dit jaar zullen voor het eerst de geconsolideerde resultaten bekend worden gemaakt. ABN Amro handhaaft de opinie Kopen voor het aandeel.