Door de samenwerking ontstaat een sterke partij die met haar gecombineerde kennis en materieel gericht in kan spelen op groei in de markt voor offshore kabelinstallatiewerken, met name op het gebied van offshore windparken.

Door de samenwerking ontstaat een sterke partij die met haar gecombineerde kennis en materieel gericht in kan spelen op groei in de markt voor offshore kabelinstallatiewerken, met name op het gebied van offshore windparken.