Dit zijn de hoofdpunten van het bod:

*Het bod is een openbaar bod in contanten op alle uitstaande en geplaatste aandelen Smit van EUR 60 exclusief een tussentijdse dividenduitkering over het jaar 2009 van EUR 2,75

*De Raad van Bestuur en een meerderheid van de Raad van Commissarissen van Smit bevelen de aandeelhouders aan het bod te accepteren

*De ondernemingsraden van Smit en Boskalis hebben een positief advies uitgebracht

*Tezamen met het belang van Boskalis in Smit, heeft circa 43% van de aandelen zich reeds aan het bod gecommitteerd

*De aanmeldingstermijn vangt aan om 09:00 uur, Amsterdamse tijd, op 25 februari 2010 en eindigt op 26 maart 2010 om 18:00 uur, Amsterdamse tijd, tenzij de aanmeldingstermijn wordt verlengd

*Het bod zal gestand worden gedaan als aan de voorwaarden is voldaan, waaronder, maar niet beperkt tot, de aanmelding van tenminste 75% van de aandelen

Dit zijn de hoofdpunten van het bod: *Het bod is een openbaar bod in contanten op alle uitstaande en geplaatste aandelen Smit van EUR 60 exclusief een tussentijdse dividenduitkering over het jaar 2009 van EUR 2,75 *De Raad van Bestuur en een meerderheid van de Raad van Commissarissen van Smit bevelen de aandeelhouders aan het bod te accepteren *De ondernemingsraden van Smit en Boskalis hebben een positief advies uitgebracht *Tezamen met het belang van Boskalis in Smit, heeft circa 43% van de aandelen zich reeds aan het bod gecommitteerd *De aanmeldingstermijn vangt aan om 09:00 uur, Amsterdamse tijd, op 25 februari 2010 en eindigt op 26 maart 2010 om 18:00 uur, Amsterdamse tijd, tenzij de aanmeldingstermijn wordt verlengd *Het bod zal gestand worden gedaan als aan de voorwaarden is voldaan, waaronder, maar niet beperkt tot, de aanmelding van tenminste 75% van de aandelen