De bijdrage van Smit Internationale N.V. ("SMIT") aan de nettowinst bedroeg € 9,5 miljoen, exclusief rentekosten als gevolg van de acquisitie maar inclusief overige effecten verband houdende met de transactie.

De omzet steeg tot € 1.135 miljoen. Aan het begin van het tweede kwartaal werd de fusie met SMIT geëffectueerd en deze activiteiten droegen € 160 miljoen bij aan de omzet.

Exclusief het consolidatie-effect van SMIT bedroeg de omzet in het eerste halfjaar € 975 miljoen (eerste helft van 2009: € 989 miljoen).

De kernactiviteit Baggeren & Grondverzet presteerde bijzonder sterk.

Boskalis profiteerde in het eerste halfjaar van 2010 van de goede en breed gevulde orderportefeuille. Dit resulteerde in een sterke materieelbezetting en goede marges.

Het resultaat van SMIT lag in relatie tot een vergelijkbare periode vorig jaar per saldo op een lager niveau. Bij de Transport & Heavy Lift-activiteiten heeft een zwakkere markt voor spotcontracten vanuit voornamelijk de olie- en gasindustrie geleid tot een daling van het resultaat. Het geleidelijke herstel van vrachtvolumes in de havens had daarentegen een positief effect op de resultaten van Harbour Towage.

De bijdrage van Smit Internationale N.V. ("SMIT") aan de nettowinst bedroeg € 9,5 miljoen, exclusief rentekosten als gevolg van de acquisitie maar inclusief overige effecten verband houdende met de transactie. De omzet steeg tot € 1.135 miljoen. Aan het begin van het tweede kwartaal werd de fusie met SMIT geëffectueerd en deze activiteiten droegen € 160 miljoen bij aan de omzet. Exclusief het consolidatie-effect van SMIT bedroeg de omzet in het eerste halfjaar € 975 miljoen (eerste helft van 2009: € 989 miljoen). De kernactiviteit Baggeren & Grondverzet presteerde bijzonder sterk. Boskalis profiteerde in het eerste halfjaar van 2010 van de goede en breed gevulde orderportefeuille. Dit resulteerde in een sterke materieelbezetting en goede marges. Het resultaat van SMIT lag in relatie tot een vergelijkbare periode vorig jaar per saldo op een lager niveau. Bij de Transport & Heavy Lift-activiteiten heeft een zwakkere markt voor spotcontracten vanuit voornamelijk de olie- en gasindustrie geleid tot een daling van het resultaat. Het geleidelijke herstel van vrachtvolumes in de havens had daarentegen een positief effect op de resultaten van Harbour Towage.