Boris Cukon (Fuchs Global Natural Resources): "Daarbij verwijs ik op de eerste plaats naar het feit dat de Japanse staalbedrijven, de grootste consumenten van elektriciteit in het land, een vervroegde opstart van de kerninstallaties hebben gevraagd. De bedrijven in kwestie worden al geconfronteerd met een sterke yen en dreigen nog meer achterop te raken als gevolg van het mogelijk uitvallen van de elektriciteit. Bovendien is de elektriciteit als gevolg van de schaarste op de markt duurder geworden. Er zijn echter nog andere factoren die de uraniumprijzen in positieve zin kunnen beïnvloeden, zoals bijvoorbeeld het gegeven dat China de nucleaire capaciteit sneller dan verwacht zal opdrijven. Beide factoren samen moeten de uraniumprijs hoger kunnen duwen."

Boris Cukon (Fuchs Global Natural Resources): "Daarbij verwijs ik op de eerste plaats naar het feit dat de Japanse staalbedrijven, de grootste consumenten van elektriciteit in het land, een vervroegde opstart van de kerninstallaties hebben gevraagd. De bedrijven in kwestie worden al geconfronteerd met een sterke yen en dreigen nog meer achterop te raken als gevolg van het mogelijk uitvallen van de elektriciteit. Bovendien is de elektriciteit als gevolg van de schaarste op de markt duurder geworden. Er zijn echter nog andere factoren die de uraniumprijzen in positieve zin kunnen beïnvloeden, zoals bijvoorbeeld het gegeven dat China de nucleaire capaciteit sneller dan verwacht zal opdrijven. Beide factoren samen moeten de uraniumprijs hoger kunnen duwen."