Een vaak aangestipte oorzaak van de huidige krediet- en bankencrisis is de agressieve bonuscultuur in de financiële sector. Het topmanagement, de bonus indachtig, wilde de return maximaliseren en nam te veel risico aan boord waardoor uiteindelijk het schip kapseisde. In de directiecomités van de verschillende banken werd iedereen te vriend gehouden met een royale bonus waardoor niemand bepaalde strategieën in vraag stelde.

Hoewel de meeste jaarverslagen van het bewogen jaar 2008 nog niet gepubliceerd zijn, hebben we geen concrete cijfers voor de bonusvergoeding van de verschillende leden van de directie. Het lijkt echter vrij logisch dat de meesten ofwel verzaken aan de bonus of genoegen moeten nemen met een symbolisch bedrag. Men heeft duidelijk begrepen (na publieke verontwaardiging) dat bonussen binnen banken die overheidssteun hebben ontvangen en waar het beleid eigenlijk gefaald heeft, niet door de beugel kan.

Conclusies

Uit de tabel, die enkel rekening houdt met de bonus (de variabele vergoeding), kunnen we verschillende tendensen distilleren. We kunnen de banken in twee groepen verdelen. Enerzijds deze die almaar hogere bonussen uitkeerden zonder rekening te houden met de marktomstandigheden en de winstontwikkeling. De bankwinsten zaten wel in de lift, vooral in de jaren 2005 en 2006, maar de bonussen zijn proportioneel steviger gestegen. De dividenden kenden evenmin een Anderzijds deze die in mindere tijden minder gul waren voor hun directieleden.

Fortis, Dexia en ING vallen onder de eerste categorie. Ongeacht de marktomstandigheden zien we bij het drietal hogere bonussen verschijnen. Bij Fortis was de groei trapsgewijs. Het lijkt wel of elk jaar vooraf, nog voor de cijfers bekend waren, werd betaald hoeveel de bonussen zouden stijgen. Bij Dexia valt dan weer het grote verschil op tussen 2006 en 2007. In 2007 werd het directiecomité uitgebreid na de groei van de groep waardoor de uitgekeerde bonussen automatisch stegen maar verklaart zeker niet de hele toename. ING kende vooral een sprong tussen 2005 en 2006 om dezelfde reden als bij Dexia.

Bonussen (in miljoen euro) KBCFortisDexia ING20073,776.34.8910.1520064.855.73.0310.3120051.354.92.396.6520041.663.5 3.84(mln euro)

Enkel bij KBC lijkt er een marktlogica achter te zitten. 2006 was voor de banksector een boerenjaar met monsterwinsten die zich ook vertaalde in een meer dan verdrievoudiging van de bonussen. 2007 was een moeilijker jaar omdat toen al de eerste barsten in het systeem verschenen.

Francis Muyshondt

Een vaak aangestipte oorzaak van de huidige krediet- en bankencrisis is de agressieve bonuscultuur in de financiële sector. Het topmanagement, de bonus indachtig, wilde de return maximaliseren en nam te veel risico aan boord waardoor uiteindelijk het schip kapseisde. In de directiecomités van de verschillende banken werd iedereen te vriend gehouden met een royale bonus waardoor niemand bepaalde strategieën in vraag stelde.Hoewel de meeste jaarverslagen van het bewogen jaar 2008 nog niet gepubliceerd zijn, hebben we geen concrete cijfers voor de bonusvergoeding van de verschillende leden van de directie. Het lijkt echter vrij logisch dat de meesten ofwel verzaken aan de bonus of genoegen moeten nemen met een symbolisch bedrag. Men heeft duidelijk begrepen (na publieke verontwaardiging) dat bonussen binnen banken die overheidssteun hebben ontvangen en waar het beleid eigenlijk gefaald heeft, niet door de beugel kan.ConclusiesUit de tabel, die enkel rekening houdt met de bonus (de variabele vergoeding), kunnen we verschillende tendensen distilleren. We kunnen de banken in twee groepen verdelen. Enerzijds deze die almaar hogere bonussen uitkeerden zonder rekening te houden met de marktomstandigheden en de winstontwikkeling. De bankwinsten zaten wel in de lift, vooral in de jaren 2005 en 2006, maar de bonussen zijn proportioneel steviger gestegen. De dividenden kenden evenmin een Anderzijds deze die in mindere tijden minder gul waren voor hun directieleden. Fortis, Dexia en ING vallen onder de eerste categorie. Ongeacht de marktomstandigheden zien we bij het drietal hogere bonussen verschijnen. Bij Fortis was de groei trapsgewijs. Het lijkt wel of elk jaar vooraf, nog voor de cijfers bekend waren, werd betaald hoeveel de bonussen zouden stijgen. Bij Dexia valt dan weer het grote verschil op tussen 2006 en 2007. In 2007 werd het directiecomité uitgebreid na de groei van de groep waardoor de uitgekeerde bonussen automatisch stegen maar verklaart zeker niet de hele toename. ING kende vooral een sprong tussen 2005 en 2006 om dezelfde reden als bij Dexia. Bonussen (in miljoen euro) KBCFortisDexia ING20073,776.34.8910.1520064.855.73.0310.3120051.354.92.396.6520041.663.5 3.84(mln euro) Enkel bij KBC lijkt er een marktlogica achter te zitten. 2006 was voor de banksector een boerenjaar met monsterwinsten die zich ook vertaalde in een meer dan verdrievoudiging van de bonussen. 2007 was een moeilijker jaar omdat toen al de eerste barsten in het systeem verschenen. Francis Muyshondt