Dit plan sluit aan met de vooropgestelde schuldvermindering vermeld in de persmededeling van de jaarresultaten van 2008. Sindsdien, werd de nettoschuld reeds vermindert met EUR 50 miljoen en herleid van EUR 300 miljoen tot EUR 250 miljoen.

De groep beschikt over de nodige liquiditeiten om alle kredieten die vervallen tot eind 2012 terug te betalen.

De lopende gesprekken met de banken om de uitstaande kredieten op middellange termijn te behouden zijn positief afgerond zonder wijziging van de financiële voorwaarden.

Ten einde over een maximale flexibiliteit te beschikken om deze verschillende doelstellingen te bereiken, zal de Raad van Bestuur aan de Algemene Vergadering van april 2010 voorstellen een plan van inkoop van eigen aandelen goed te keuren.

Op 9 december 2009, bedraagt de intrinsieke waarde EUR 269 per aandeel.

Dit plan sluit aan met de vooropgestelde schuldvermindering vermeld in de persmededeling van de jaarresultaten van 2008. Sindsdien, werd de nettoschuld reeds vermindert met EUR 50 miljoen en herleid van EUR 300 miljoen tot EUR 250 miljoen. De groep beschikt over de nodige liquiditeiten om alle kredieten die vervallen tot eind 2012 terug te betalen. De lopende gesprekken met de banken om de uitstaande kredieten op middellange termijn te behouden zijn positief afgerond zonder wijziging van de financiële voorwaarden. Ten einde over een maximale flexibiliteit te beschikken om deze verschillende doelstellingen te bereiken, zal de Raad van Bestuur aan de Algemene Vergadering van april 2010 voorstellen een plan van inkoop van eigen aandelen goed te keuren. Op 9 december 2009, bedraagt de intrinsieke waarde EUR 269 per aandeel.