Op 18 mei 2009 bedraagt de intrinsieke waarde (ex dividend) EUR 244 tegenover EUR 252 op 31 december 2008.

De inkomsten van het eerste kwartaal van een holding zijn traditioneel gering, aangezien de dividenden worden geïnd vanaf het tweede kwartaal. Het is dus weinig representatief voor het ganse jaar.

De balansstructuur van de Compagnie is bijna onveranderd ten opzichte van die van 31 december 2008.

De resultaten en/of de verwachtingen van de belangrijkste participaties op 31 maart 2009 zijn in overeenstemming met de prognoses.

In de context van de huidige economische en financiële crisis blijft de Raad waakzaam voor de situatie van de Compagnie du Bois Sauvage en is hij voorzichtig wat betreft de vooruitzichten op korte en middellange termijn.

Op 18 mei 2009 bedraagt de intrinsieke waarde (ex dividend) EUR 244 tegenover EUR 252 op 31 december 2008.De inkomsten van het eerste kwartaal van een holding zijn traditioneel gering, aangezien de dividenden worden geïnd vanaf het tweede kwartaal. Het is dus weinig representatief voor het ganse jaar.De balansstructuur van de Compagnie is bijna onveranderd ten opzichte van die van 31 december 2008.De resultaten en/of de verwachtingen van de belangrijkste participaties op 31 maart 2009 zijn in overeenstemming met de prognoses.In de context van de huidige economische en financiële crisis blijft de Raad waakzaam voor de situatie van de Compagnie du Bois Sauvage en is hij voorzichtig wat betreft de vooruitzichten op korte en middellange termijn.