Compagnie du Bois Sauvage heeft zijn beleid van geleidelijke schuldvermindering en versterking van zijn balansstructuur voortgezet.

De holding is overgegaan tot de vervroegde terugbetaling van schulden met vervaldag 2010 en 2011 ten belope van €38 miljoen en beschikt over de nodige liquiditeiten om alle kredieten die vervallen tot einde 2012 terug te betalen.

De nettoschuld bedraagt €250 miljoen, wat overeenstemt met een vermindering van €50 miljoen sinds 1er januari 2009.

Op 11 september 2009 werd de maatschappij in beschuldiging gesteld voor valsheid in geschriften en misbruik van voorkennis bij de verkoop van een deel van haar Fortis aandelen op 3 oktober 2008. De maatschappij betwist de overtredingen en bevestigt dat er geen enkele inbreuk werd begaan.

PARTICIPATIES

De resultaten en/of de verwachtingen van de belangrijkste participaties op 30 september 2009 zijn in overeenstemming met de prognoses.

VOORUITZICHTEN VOOR HET LOPENDE BOEKJAAR

Vol vertrouwen in de kwaliteit van de activa in portefeuille, volgt de raad van bestuur met aandacht de evolutie van de markten en blijft voorzichtig wat betreft de vooruitzichten op korte en middellange termijn.

Compagnie du Bois Sauvage heeft zijn beleid van geleidelijke schuldvermindering en versterking van zijn balansstructuur voortgezet. De holding is overgegaan tot de vervroegde terugbetaling van schulden met vervaldag 2010 en 2011 ten belope van €38 miljoen en beschikt over de nodige liquiditeiten om alle kredieten die vervallen tot einde 2012 terug te betalen. De nettoschuld bedraagt €250 miljoen, wat overeenstemt met een vermindering van €50 miljoen sinds 1er januari 2009. Op 11 september 2009 werd de maatschappij in beschuldiging gesteld voor valsheid in geschriften en misbruik van voorkennis bij de verkoop van een deel van haar Fortis aandelen op 3 oktober 2008. De maatschappij betwist de overtredingen en bevestigt dat er geen enkele inbreuk werd begaan. PARTICIPATIES De resultaten en/of de verwachtingen van de belangrijkste participaties op 30 september 2009 zijn in overeenstemming met de prognoses. VOORUITZICHTEN VOOR HET LOPENDE BOEKJAAR Vol vertrouwen in de kwaliteit van de activa in portefeuille, volgt de raad van bestuur met aandacht de evolutie van de markten en blijft voorzichtig wat betreft de vooruitzichten op korte en middellange termijn.