Daarnaast heeft de Compagnie sinds begin 2013:

• een bijkomend bedrag van EUR 0,41 miljoen volgestort in het fonds Matignon Technologies II, in het fonds Theodorus II en in het kapitaal van Nanocyl,

• haar participaties in Ter Beke verminderd.

Vanuit operationeel oogpunt heeft Neuhaus Holding, de 100% dochteronderneming van Compagnie du Bois Sauvage, de overname van 100% van de aandelen van Corné Port-Royal aangekondigd.

Deze chocoladefabrikant, die in 1932 werd gesticht is voornamelijk actief in België en Frankrijk . Verdere ontwikkeling op zijn eigen markt wordt verzekerd dankzij de ervaring en de grootte van de Groep Neuhaus.

De resultaten en/of de vooruitzichten van de belangrijkste participaties zijn in overeenstemming met de prognoses.

Vol vertrouwen in de kwaliteit van de activa, volgt de vennootschap met aandacht de evolutie van de markten en blijft voorzichtig wat betreft de vooruitzichten op korte en middellange termijn.

Daarnaast heeft de Compagnie sinds begin 2013: • een bijkomend bedrag van EUR 0,41 miljoen volgestort in het fonds Matignon Technologies II, in het fonds Theodorus II en in het kapitaal van Nanocyl, • haar participaties in Ter Beke verminderd. Vanuit operationeel oogpunt heeft Neuhaus Holding, de 100% dochteronderneming van Compagnie du Bois Sauvage, de overname van 100% van de aandelen van Corné Port-Royal aangekondigd. Deze chocoladefabrikant, die in 1932 werd gesticht is voornamelijk actief in België en Frankrijk . Verdere ontwikkeling op zijn eigen markt wordt verzekerd dankzij de ervaring en de grootte van de Groep Neuhaus. De resultaten en/of de vooruitzichten van de belangrijkste participaties zijn in overeenstemming met de prognoses. Vol vertrouwen in de kwaliteit van de activa, volgt de vennootschap met aandacht de evolutie van de markten en blijft voorzichtig wat betreft de vooruitzichten op korte en middellange termijn.