• het saldo van haar participatie in Cofinimmo verkocht (verkoop van 306.147 aandelen sinds 1/01/2012, waarvan 176.000 sinds 30/06/2012)

• de vervallen obligatie 2005-2012 voor EUR 36 miljoen in oktober 2012 terugbetaald. Er blijft nog een obligatie voor een bedrag van EUR 60 miljoen die op november 2014 zal vervallen.

• de kapitaalvermindering van EUR 25 per aandeel, waartoe de buitengewone algemene vergadering van 25 april 2012 had besloten, eind juli 2012 uitgevoerd

• besloten om het Directiecomité en de functie van Gedelegeerd Bestuurder af te schaffen op 31 augustus 2012.

In het kader van het Fortis-dossier werd een tussentijdse zitting in september 2013 voorzien.

De zitting voor de correctionele rechtbank en de pleidooien zijn gepland in september en oktober 2014.

De resultaten van de verschillende participaties zijn in het algemeen conform de verwachtingen.

De Raad bevestigt zijn vertrouwen in de kwaliteit van haar activa en blijft voorzichtig voor wat betreft de vooruitzichten op korte/middellange termijn.

• het saldo van haar participatie in Cofinimmo verkocht (verkoop van 306.147 aandelen sinds 1/01/2012, waarvan 176.000 sinds 30/06/2012) • de vervallen obligatie 2005-2012 voor EUR 36 miljoen in oktober 2012 terugbetaald. Er blijft nog een obligatie voor een bedrag van EUR 60 miljoen die op november 2014 zal vervallen. • de kapitaalvermindering van EUR 25 per aandeel, waartoe de buitengewone algemene vergadering van 25 april 2012 had besloten, eind juli 2012 uitgevoerd • besloten om het Directiecomité en de functie van Gedelegeerd Bestuurder af te schaffen op 31 augustus 2012. In het kader van het Fortis-dossier werd een tussentijdse zitting in september 2013 voorzien. De zitting voor de correctionele rechtbank en de pleidooien zijn gepland in september en oktober 2014. De resultaten van de verschillende participaties zijn in het algemeen conform de verwachtingen. De Raad bevestigt zijn vertrouwen in de kwaliteit van haar activa en blijft voorzichtig voor wat betreft de vooruitzichten op korte/middellange termijn.