De vraag is of er nu kansen zijn op bodemvorming en herstel in 2009. Theodoor Gilissen Bankiers verwacht dat agrarische grondstoffen in 2009 een bodem gaan vormen.
De vraag naar granen wordt voor een belangrijk gedeelte gedreven door voedselconsumptie door mensen. Dit is een inelastische vraagfactor, we blijven immers allemaal eten.
Daarnaast groeit de wereldbevolking volgend jaar met ongeveer 1%, wat neerkomt op 65 mln mensen. Een belangrijk deel van deze bevolkingsgroei komt uit opkomende landen, waar nog steeds economische groei wordt gerealiseerd.
De toenemende welvaart leidt tot een verandering in de voedselconsumptie, waardoor de vleesconsumptie toeneemt. Dit vergroot de vraag naar diervoeder. Daarnaast staan de biobrandstofmandaten nog steeds overeind.
Aan de productiezijde verwachten wij een lichte terugval van het aantal hectares ingezaaid landbouwareaal als gevolg van lage prijzen voor agrarische grondstoffen en oplopende kosten van kunstmest en gewasbeschermingsmiddelen, wat de marges voor boeren sterk vermindert.

Hierdoor zal de productie naar verwachting lager uitvallen dan dit jaar, waarbij de weersomstandigheden een additionele, onvoorspelbare risicofactor zijn.

De graanvoorraden staan nog steeds op een laag niveau, gelijk aan de jaren 80, met het verschil dat er toen 2 mrd minder mensen te voeden waren.

Voor basismetalen zijn de analisten van Theodoor Gilissen Bankiers minder positief omdat deze sterk afhankelijk zijn van de economische groei. Zij zien echter wel lichtpuntjes in de vorm van afnemende productie door mijnbouwbedrijven en kansen voor vraagverbetering als gevolg van de grote economische steunplannen van overheden.

De sterke stijging van voorraden zorgt er echter voor dat bodemvorming langer zal duren, evenals prijsherstel. Voor olie verwacht Theodoor Gilissen Bankiers hernieuwde krapte op de markt in 2009.

De OPEC heeft op 24 oktober de productie met 1,5 miljoen vaten per dag verlaagd en Theodoor Gilissen Bankiers verwacht dat de OPEC op de vergadering van 17 december 2008 de productie verder zal verlagen.

Om aan de verwachte vraag in 2009 te voldoen moeten niet-OPEC landen ruim 4,4 mln vaten per dag meer gaan produceren dan de door het Internationale Energie Agentschap (IEA) verwachte productie van niet-OPEC landen.

Indien de OPEC de productie verder verlaagd op 17 december dan moeten niet-OPEC landen nog meer produceren. Het is de vraag of niet-OPEC landen de productie kunnen verhogen.

Theodoor Gilissen Bankiers verwacht dat er in 2009 tekorten zullen ontstaan op de oliemarkt. Hierdoor zal de olieprijs volgens de bank herstellen naar $70-$90. Binnen de grondstoffensector is er een aantal bedrijven waar zij positief over zijn.

Binnen de agrarische sector heeft Theodoor Gilissen Bankiers een voorkeur voor kunstmestbedrijf Mosaic. De analisten van de bank verwachten dat de vraag naar kunstmest in het voorjaar van 2009 weer zal aantrekken.

Kunstmest is één van de belangrijke sleutels voor een hogere productie in de agrarische sector, wat nodig is gezien de lage graanvoorraden en de beperkte mogelijkheden om het landbouwareaal uit te breiden.

Mosaic heeft daarnaast een sterke marktpositie en een sterke balans. Binnen de basismetalen prefereert Theodoor Gilissen Bankiers BHP Billiton. Dit bedrijf beschikt over de meest aantrekkelijke grondstoffenportefeuille en projectenpijplijn.

Daarnaast behaalt het relatief hoge marges en is het financieel solide. In de oliesector is de bank positief over Royal Dutch Shell.
Shell kan door hoge kapitaalinvesteringen de productie weer verhogen in 2010.

Bovendien verwacht Theodoor Gilissen Bankiers herstel van de olieprijs in 2009. Shell heeft een sterke balans die perspectieven biedt in het huidige klimaat en het dividendrendement van 6,6% duurzaam maakt.

De vraag is of er nu kansen zijn op bodemvorming en herstel in 2009. Theodoor Gilissen Bankiers verwacht dat agrarische grondstoffen in 2009 een bodem gaan vormen. De vraag naar granen wordt voor een belangrijk gedeelte gedreven door voedselconsumptie door mensen. Dit is een inelastische vraagfactor, we blijven immers allemaal eten. Daarnaast groeit de wereldbevolking volgend jaar met ongeveer 1%, wat neerkomt op 65 mln mensen. Een belangrijk deel van deze bevolkingsgroei komt uit opkomende landen, waar nog steeds economische groei wordt gerealiseerd. De toenemende welvaart leidt tot een verandering in de voedselconsumptie, waardoor de vleesconsumptie toeneemt. Dit vergroot de vraag naar diervoeder. Daarnaast staan de biobrandstofmandaten nog steeds overeind. Aan de productiezijde verwachten wij een lichte terugval van het aantal hectares ingezaaid landbouwareaal als gevolg van lage prijzen voor agrarische grondstoffen en oplopende kosten van kunstmest en gewasbeschermingsmiddelen, wat de marges voor boeren sterk vermindert.Hierdoor zal de productie naar verwachting lager uitvallen dan dit jaar, waarbij de weersomstandigheden een additionele, onvoorspelbare risicofactor zijn. De graanvoorraden staan nog steeds op een laag niveau, gelijk aan de jaren 80, met het verschil dat er toen 2 mrd minder mensen te voeden waren. Voor basismetalen zijn de analisten van Theodoor Gilissen Bankiers minder positief omdat deze sterk afhankelijk zijn van de economische groei. Zij zien echter wel lichtpuntjes in de vorm van afnemende productie door mijnbouwbedrijven en kansen voor vraagverbetering als gevolg van de grote economische steunplannen van overheden. De sterke stijging van voorraden zorgt er echter voor dat bodemvorming langer zal duren, evenals prijsherstel. Voor olie verwacht Theodoor Gilissen Bankiers hernieuwde krapte op de markt in 2009. De OPEC heeft op 24 oktober de productie met 1,5 miljoen vaten per dag verlaagd en Theodoor Gilissen Bankiers verwacht dat de OPEC op de vergadering van 17 december 2008 de productie verder zal verlagen. Om aan de verwachte vraag in 2009 te voldoen moeten niet-OPEC landen ruim 4,4 mln vaten per dag meer gaan produceren dan de door het Internationale Energie Agentschap (IEA) verwachte productie van niet-OPEC landen. Indien de OPEC de productie verder verlaagd op 17 december dan moeten niet-OPEC landen nog meer produceren. Het is de vraag of niet-OPEC landen de productie kunnen verhogen. Theodoor Gilissen Bankiers verwacht dat er in 2009 tekorten zullen ontstaan op de oliemarkt. Hierdoor zal de olieprijs volgens de bank herstellen naar $70-$90. Binnen de grondstoffensector is er een aantal bedrijven waar zij positief over zijn. Binnen de agrarische sector heeft Theodoor Gilissen Bankiers een voorkeur voor kunstmestbedrijf Mosaic. De analisten van de bank verwachten dat de vraag naar kunstmest in het voorjaar van 2009 weer zal aantrekken. Kunstmest is één van de belangrijke sleutels voor een hogere productie in de agrarische sector, wat nodig is gezien de lage graanvoorraden en de beperkte mogelijkheden om het landbouwareaal uit te breiden. Mosaic heeft daarnaast een sterke marktpositie en een sterke balans. Binnen de basismetalen prefereert Theodoor Gilissen Bankiers BHP Billiton. Dit bedrijf beschikt over de meest aantrekkelijke grondstoffenportefeuille en projectenpijplijn. Daarnaast behaalt het relatief hoge marges en is het financieel solide. In de oliesector is de bank positief over Royal Dutch Shell. Shell kan door hoge kapitaalinvesteringen de productie weer verhogen in 2010. Bovendien verwacht Theodoor Gilissen Bankiers herstel van de olieprijs in 2009. Shell heeft een sterke balans die perspectieven biedt in het huidige klimaat en het dividendrendement van 6,6% duurzaam maakt.