De relatieve plussen in deze sectoren op maandbasis tezamen met de outperformance in de afgelopen maand in de financiële en industriële sectoren zien het verslechterende beeld hooguit als een noodzakelijk kwaad als normaal onderdeel van een bodemproces.

Omdat de correctie op de recente rally naar verwachting beperkt van duur en omvang zal zijn, is er volgens Theodoor Gilissen Bankiers weinig aanleiding om 'short' te gaan.

Inspelen op een daling is enkel en alleen verantwoord, indien de onderliggende waarde zich in een dalende trend begeeft, de sector waartoe het fonds behoort achter blijft bij de markt en het fonds relatief slechter presteert dan de sector.

De relatieve plussen in deze sectoren op maandbasis tezamen met de outperformance in de afgelopen maand in de financiële en industriële sectoren zien het verslechterende beeld hooguit als een noodzakelijk kwaad als normaal onderdeel van een bodemproces.Omdat de correctie op de recente rally naar verwachting beperkt van duur en omvang zal zijn, is er volgens Theodoor Gilissen Bankiers weinig aanleiding om 'short' te gaan.Inspelen op een daling is enkel en alleen verantwoord, indien de onderliggende waarde zich in een dalende trend begeeft, de sector waartoe het fonds behoort achter blijft bij de markt en het fonds relatief slechter presteert dan de sector.