De nettowinst (toewijsbaar aan de aandeelhouders) steeg over de verslagperiode met 46% tot 1,905 miljard euro. De omzet kwam op jaarbasis 1,80% hoger uit op 10,856 miljard euro.

Er was vooral groei in de divisies Retail Banking's en Investment Solutions en deze groei was ruimschoots voldoende om een terugval van de omzet in de divisie CIB te compenseren.

De operationele kosten bedroegen 6,62 miljard euro, of een stijging met 9,70%. De stijging van de kosten had vooral te maken met een forse toename van de reorganisatiekosten.

Per aandeel werd over de eerste negen maanden van dit jaar 5,10 euro verdiend, tegenover 3,70 euro over dezelfde periode van vorig jaar. De return on equity bedroeg 13,20%, of een stijging met 2,20%.

De nettowinst (toewijsbaar aan de aandeelhouders) steeg over de verslagperiode met 46% tot 1,905 miljard euro. De omzet kwam op jaarbasis 1,80% hoger uit op 10,856 miljard euro. Er was vooral groei in de divisies Retail Banking's en Investment Solutions en deze groei was ruimschoots voldoende om een terugval van de omzet in de divisie CIB te compenseren. De operationele kosten bedroegen 6,62 miljard euro, of een stijging met 9,70%. De stijging van de kosten had vooral te maken met een forse toename van de reorganisatiekosten. Per aandeel werd over de eerste negen maanden van dit jaar 5,10 euro verdiend, tegenover 3,70 euro over dezelfde periode van vorig jaar. De return on equity bedroeg 13,20%, of een stijging met 2,20%.