Het land zou niet langer hoeven bij te dragen tot het European Financial Stability Mechanism (EFSF) en tot het European Stability Mechanism (ESM). EU-leden die geen deel uitmaken van de eurozone hoeven geen bijdrages aan de steunfondsen te betalen.

Toekomstige verliezen kunnen beperkt worden

In het geval van een breakup van de eurozone zou de schade beperkt blijven. Bovendien zou Finland eveneens de schade als gevolg van een devaluatie van de perifere munten tot een minimum kunnen beperken. Van een deelname aan (eventuele) eurobonds zou geen sprake zijn.

Het blijvend lidmaatschap van de eurozone kan Finland 10 tot 15% van het BBP kosten, zo berekende Roubini. In Finland zelf neemt de weerstand tegen de euro nog alle dagen toe, de meeste Finnen zouden er geen spijt van hebben als hun land Europa vaarwel zou wuiven.

Het land zou niet langer hoeven bij te dragen tot het European Financial Stability Mechanism (EFSF) en tot het European Stability Mechanism (ESM). EU-leden die geen deel uitmaken van de eurozone hoeven geen bijdrages aan de steunfondsen te betalen. Toekomstige verliezen kunnen beperkt worden In het geval van een breakup van de eurozone zou de schade beperkt blijven. Bovendien zou Finland eveneens de schade als gevolg van een devaluatie van de perifere munten tot een minimum kunnen beperken. Van een deelname aan (eventuele) eurobonds zou geen sprake zijn. Het blijvend lidmaatschap van de eurozone kan Finland 10 tot 15% van het BBP kosten, zo berekende Roubini. In Finland zelf neemt de weerstand tegen de euro nog alle dagen toe, de meeste Finnen zouden er geen spijt van hebben als hun land Europa vaarwel zou wuiven.