Men moet volgens Dexia echter op zijn hoede zijn wat de groeimarkten betreft. Het zijn nog steeds interessante landen, zeker als er voldoende liquide middelen voorhanden blijven, maar het zijn ook markten die wel eens "overbelast" zouden kunnen geraken (als dat al niet het geval is) ... Let dus op voor waarderingen en speculatieve zeepbellen!

Het groeiverschil tussen de economie van de ontwikkelde landen en die van de groeilanden is volgens Dexia een sleutelelement in een economisch klimaat van schuldafbouw.

Men moet volgens Dexia echter op zijn hoede zijn wat de groeimarkten betreft. Het zijn nog steeds interessante landen, zeker als er voldoende liquide middelen voorhanden blijven, maar het zijn ook markten die wel eens "overbelast" zouden kunnen geraken (als dat al niet het geval is) ... Let dus op voor waarderingen en speculatieve zeepbellen! Het groeiverschil tussen de economie van de ontwikkelde landen en die van de groeilanden is volgens Dexia een sleutelelement in een economisch klimaat van schuldafbouw.