Deze bizarre Japanse monetaire politiek is volgens Woodford gedoemd om te mislukken, dit omdat de kernproblemen niet worden aangepakt. Het land heeft grondige hervormingen van het economisch en sociaal systeem nodig en daar rept Abe met geen woord over.

Eén van de problemen waar Japan mee wordt geconfronteerd is dat van de zombiedrijven, bedrijven die slechts over voldoende cash beschikken om hun schulden te betalen maar ook niet meer dan dat. Deze ondernemingen zullen er nooit in slagen om winstgevend te worden.

Deze bizarre Japanse monetaire politiek is volgens Woodford gedoemd om te mislukken, dit omdat de kernproblemen niet worden aangepakt. Het land heeft grondige hervormingen van het economisch en sociaal systeem nodig en daar rept Abe met geen woord over. Eén van de problemen waar Japan mee wordt geconfronteerd is dat van de zombiedrijven, bedrijven die slechts over voldoende cash beschikken om hun schulden te betalen maar ook niet meer dan dat. Deze ondernemingen zullen er nooit in slagen om winstgevend te worden.