We moeten ons voorlopig niet veel zorgen maken over de belasting van onze winst, want we staan meer dan 1200 euro in het rood. Vooral de aankondiging van Google dat het advertenties over cryptomunten vanaf juni zal weren, bezorgde onze portefeuille een nieuwe duikeling. Maar stel dat we aan het einde van deze Bitcoin Challenge eind april toch winst kunnen voorleggen, hoe wordt die dan belast?
...

We moeten ons voorlopig niet veel zorgen maken over de belasting van onze winst, want we staan meer dan 1200 euro in het rood. Vooral de aankondiging van Google dat het advertenties over cryptomunten vanaf juni zal weren, bezorgde onze portefeuille een nieuwe duikeling. Maar stel dat we aan het einde van deze Bitcoin Challenge eind april toch winst kunnen voorleggen, hoe wordt die dan belast?Een student die een app had ontwikkeld om automatisch digitale munten te kopen en te verkopen, moet 33 procent belastingen betalen op de winst die hij maakte met zijn handeltje in cryptomunten. Dat besliste de Dienst Voorafgaande Beslissingen (DVB) in fiscale zaken, beter bekend als de rulingcommissie, onlangs. "Als we daar de gemeentebelastingen bijtellen, komt de totale belasting op ongeveer 35 procent", rekent fiscaal advocaat en vennoot bij Thales Valérie-Anne de Brauwere voor.De student moet zijn winst aangeven als diverse inkomsten. De rulingdienst oordeelde dat het in dit geval om inkomsten uit een uit de hand gelopen hobby ging en niet om beroepsinkomsten. Professionele traders in cryptomunten betalen tot 50 procent belastingen op hun winst, naargelang de belastingschijf waarin hun beroepsinkomsten vallen. Zij moeten bovendien sociale bijdragen betalen. "Voor mensen met een vennootschap die onder het verlaagde tarief van 20 procent vallen, kan het ook interessant zijn via de vennootschap te beleggen", vindt advocaat Thierry Lauwers.Wie kan bewijzen dat beleggingswinsten voortvloeien uit het normale beheer van het vermogen van een goede huisvader en dus niet uit speculatieve beleggingen, hoeft volgens de Belgische wet geen belastingen te betalen. "De DVB zal elke rulingaanvraag geval per geval beoordelen. Maar op basis van de ingediende aanvragen is de DVB van oordeel dat beleggingen in virtuele munten doorgaans een speculatief karakter hebben en de inkomsten uit die beleggingen bijgevolg diverse inkomsten vormen." Het woord 'doorgaans' laat de deur nog op een kier, maar legt de bewijslast wel bij de belastingplichtige.De beleggingen in digitale munten zitten in een grijze zone. "Omdat er geen specifieke wetgeving is in België over beleggingen in cryptomunten heeft de fiscus carte blanche om zijn eigen regels op te stellen", waarschuwt Lauwers. "In Frankrijk is de meerwaarde uit bitcoins belastbaar in de personenbelasting tegen het maximumtarief. In Zwitserland is de meerwaarde dan weer helemaal niet belastbaar." Wie binnen het jaar aan- en verkoopt, heeft volgens De Brauwere een grote kans dat de transacties als speculatief en dus belastbaar worden bestempeld.Rest nog de vraag of de Belgische fiscus er gemakkelijk achter kan komen wie bitcoins heeft gekocht en verkocht. De fiscale administratie zal daarvoor moeten samenwerken met de buitenlandse fiscus, want alle platformen zijn in het buitenland gedomicilieerd. Maar op het moment dat een Belg een grote som geld van zijn buitenlandse rekening overschrijft naar zijn Belgische rekening, zou het weleens kunnen dat de Belgische bank de rekening blokkeert omdat die vreest voor witwaspraktijken.