Hierin waarschuwt de BIS voor de gevolgen van de lage rentestanden en het ruime monetaire beleid van de afgelopen 3 jaar, aldus Theodoor Gilissen Bankiers.

Deze zijn een gevaar voor de prijsstabiliteit in de wereld, zo stelt de BIS.

Hierin waarschuwt de BIS voor de gevolgen van de lage rentestanden en het ruime monetaire beleid van de afgelopen 3 jaar, aldus Theodoor Gilissen Bankiers. Deze zijn een gevaar voor de prijsstabiliteit in de wereld, zo stelt de BIS.