De BIS waarschuwt voor een kortsluiting tussen de economie en de financiële markten. Op de beurzen heerst optimisme dat bij tijd en wijle soms aan euforie lijkt te grenzen. Maar economisch gezien zijn er weinig redenen om dat optimisme te rechtvaardigen, wel integendeel.

De centrale banken hebben hun uiterste best gedaan om de buitenwereld een vals gevoel van welvaart te geven, maar dat opzet dreigt te mislukken. De boom op de beurs van Wall Street is volstrekt kunstmatig tot stand gekomen en dat zullen we vroeg of laat geweten hebben.

De BIS waarschuwt voor een kortsluiting tussen de economie en de financiële markten. Op de beurzen heerst optimisme dat bij tijd en wijle soms aan euforie lijkt te grenzen. Maar economisch gezien zijn er weinig redenen om dat optimisme te rechtvaardigen, wel integendeel. De centrale banken hebben hun uiterste best gedaan om de buitenwereld een vals gevoel van welvaart te geven, maar dat opzet dreigt te mislukken. De boom op de beurs van Wall Street is volstrekt kunstmatig tot stand gekomen en dat zullen we vroeg of laat geweten hebben.