De toename van het verlies was te wijten aan een stijging van de operationele kosten (effect van €1,8 mln), een terugval in de interestinkomsten (effect van €0,9 mln) en andere non-cash factoren (effect van €0,3 mln).

Tijdens de eerste zes maanden van het boekjaar onderhandelde het bedrijf succesvol een aantal financiële overeenkomsten waardoor de cashpositie kon verbeterd worden en anderzijds de verplichtingen en toekomstige interestlasten verlicht worden.

De toename van het verlies was te wijten aan een stijging van de operationele kosten (effect van €1,8 mln), een terugval in de interestinkomsten (effect van €0,9 mln) en andere non-cash factoren (effect van €0,3 mln). Tijdens de eerste zes maanden van het boekjaar onderhandelde het bedrijf succesvol een aantal financiële overeenkomsten waardoor de cashpositie kon verbeterd worden en anderzijds de verplichtingen en toekomstige interestlasten verlicht worden.