Dit rapport bevat alle relevante informatie om het risicoprofiel en de kapitaaltoereikend van BinckBank te kunnen beoordelen. Deze publicatie voldoet aan de eisen van het Bazel II raamwerk.

Uitgangspunt voor de toepassing van Bazel II is de consolidatiekring van BinckBank N.V. zoals vastgesteld in de jaarrekening onder IFRS (International Financial Reporting Standards).

De reden om dit op te stellen per 30 juni 2012 in plaats van per 30 september 2012 zoals voorgaande twee jaren, is dat het beter aansluit bij de rapportageverplichting van ICAAP en ILAAP naar DNB.

Dit rapport bevat alle relevante informatie om het risicoprofiel en de kapitaaltoereikend van BinckBank te kunnen beoordelen. Deze publicatie voldoet aan de eisen van het Bazel II raamwerk.Uitgangspunt voor de toepassing van Bazel II is de consolidatiekring van BinckBank N.V. zoals vastgesteld in de jaarrekening onder IFRS (International Financial Reporting Standards). De reden om dit op te stellen per 30 juni 2012 in plaats van per 30 september 2012 zoals voorgaande twee jaren, is dat het beter aansluit bij de rapportageverplichting van ICAAP en ILAAP naar DNB.