Deze aanpassing is nodig vanwege de benodigde tijd voor administratieve afhandeling.

De aanpassing heeft eveneens gevolgen voor de record date, is vastgesteld op 28 april 2014 en de betaling van het slotdividend volgt op 30 april 2014.

Deze aanpassing is nodig vanwege de benodigde tijd voor administratieve afhandeling. De aanpassing heeft eveneens gevolgen voor de record date, is vastgesteld op 28 april 2014 en de betaling van het slotdividend volgt op 30 april 2014.