• Mevrouw drs. C. van der Weerdt - Norder RA is door de raad van commissarissen benoemd tot lid van de raad van commissarissen met ingang van de datum van de vergadering tot het einde van de jaarlijkse algemene vergadering gehouden in 2018. Mevrouw Van der Weerdt-Norder zal zitting nemen in de Auditcommissie van BinckBank.

• Mevrouw drs. J.M.A. Kemna RE CISA IDP-C is door de raad van commissarissen benoemd tot lid van de raad van commissarissen met ingang van de datum van de vergadering tot het einde van de jaarlijkse algemene vergadering gehouden in 2018. Mevrouw Kemna zal zitting nemen in de Risico- en Productencommissie van BinckBank.

• De heer J.W.T. van der Steen is door de raad van commissarissen benoemd tot lid van de raad van commissarissen met ingang van de datum van de vergadering tot het einde van de jaarlijkse algemene vergadering gehouden in 2018. De heer Van der Steen wordt voorzitter van de Remuneratiecommissie van BinckBank.

• Mevrouw drs. C. van der Weerdt - Norder RA is door de raad van commissarissen benoemd tot lid van de raad van commissarissen met ingang van de datum van de vergadering tot het einde van de jaarlijkse algemene vergadering gehouden in 2018. Mevrouw Van der Weerdt-Norder zal zitting nemen in de Auditcommissie van BinckBank. • Mevrouw drs. J.M.A. Kemna RE CISA IDP-C is door de raad van commissarissen benoemd tot lid van de raad van commissarissen met ingang van de datum van de vergadering tot het einde van de jaarlijkse algemene vergadering gehouden in 2018. Mevrouw Kemna zal zitting nemen in de Risico- en Productencommissie van BinckBank. • De heer J.W.T. van der Steen is door de raad van commissarissen benoemd tot lid van de raad van commissarissen met ingang van de datum van de vergadering tot het einde van de jaarlijkse algemene vergadering gehouden in 2018. De heer Van der Steen wordt voorzitter van de Remuneratiecommissie van BinckBank.