Bill Gross, hoofdeconoom van PIMCO, ziet twee duidelijke redenen waarom de rente stijgt. De stijging van de langetermijnrente in de afgelopen weken is uiteraard op de eerste plaats te wijten aan het opnieuw opduiken van inflatie als gevolg van de stijging van de olie- en andere grondstoffenprijzen.

Operation Twist

In de Verenigde Staten is de consumentenprijzenindex met 2,90% gestegen, wat een duidelijk signaal geeft dat de inflatie wel degelijk een onderliggend gevaar blijft. Van een galopperende inflatie is nog geen sprake, maar die zou er kunnen komen wanneer de olieprijs om één of andere reden helemaal door het dak zou vliegen.

Maar Gross haalt nog een minder voor de hand liggende reden aan die de stijging van de langetermijnrente deels kan helpen verklaren. De Amerikaanse centrale bank stopt binnen enkele maanden met haar "Operation Twist", operatie die de inkoop van langerlopende obligaties combineerde met de aankoop van kortlopende obligaties.

De operatie is uiteraard bedoeld om de rente laag te houden. De FED heeft echter nog niet definitief bevestigd dat de operatie zal worden verlengd en dat verklaart volgens Gross de stijging van de langetermijnrente. Wanneer de FED de langlopende obligaties niet meer gaat, is het volgens hem de vraag wie dat wel gaat doen.

Bill Gross, hoofdeconoom van PIMCO, ziet twee duidelijke redenen waarom de rente stijgt. De stijging van de langetermijnrente in de afgelopen weken is uiteraard op de eerste plaats te wijten aan het opnieuw opduiken van inflatie als gevolg van de stijging van de olie- en andere grondstoffenprijzen. Operation Twist In de Verenigde Staten is de consumentenprijzenindex met 2,90% gestegen, wat een duidelijk signaal geeft dat de inflatie wel degelijk een onderliggend gevaar blijft. Van een galopperende inflatie is nog geen sprake, maar die zou er kunnen komen wanneer de olieprijs om één of andere reden helemaal door het dak zou vliegen. Maar Gross haalt nog een minder voor de hand liggende reden aan die de stijging van de langetermijnrente deels kan helpen verklaren. De Amerikaanse centrale bank stopt binnen enkele maanden met haar "Operation Twist", operatie die de inkoop van langerlopende obligaties combineerde met de aankoop van kortlopende obligaties. De operatie is uiteraard bedoeld om de rente laag te houden. De FED heeft echter nog niet definitief bevestigd dat de operatie zal worden verlengd en dat verklaart volgens Gross de stijging van de langetermijnrente. Wanneer de FED de langlopende obligaties niet meer gaat, is het volgens hem de vraag wie dat wel gaat doen.