De hoofdpunten zijn de volgende:

· De wereldeconomie zal in de toekomst waarschijnlijk worden gedomineerd door onthefboming, ontglobalisering en herregulering. De nasleep hiervan zal leiden tot hogere risicopremies, hogere volatiliteit en daardoor lagere waarderingen voor een groot deel van de beleggingscategorieën.

· Beleggingen die positief waren beïnvloed door hefboomwerking, deregulering en globalisering, zullen waarschijnlijk negatief worden beïnvloed nu de trend is omgekeerd: de dollar, krediet, aandelen, financiële markten van opkomende en ontwikkelende landen.

· Beleggers moeten daarom kiezen voor stabiele inkomsten, waarbij het nog steeds verstandig is om dicht bij de beleggingen te blijven waar de overheid bij betrokken is - ofschoon de zekerheid daarvan op steeds meer marginale gebieden twijfelachtig wordt.

· Historici zullen deze jaren mogelijk omschrijven als een evolutie, maar voor wie het per dag beleeft, ervaart het als een revolutie. Er is geen twijfel over dat de bull markets zoals we die hebben gezien definitief verleden tijd zijn. Beleggen is niet langer kinderspel.

De hoofdpunten zijn de volgende:· De wereldeconomie zal in de toekomst waarschijnlijk worden gedomineerd door onthefboming, ontglobalisering en herregulering. De nasleep hiervan zal leiden tot hogere risicopremies, hogere volatiliteit en daardoor lagere waarderingen voor een groot deel van de beleggingscategorieën.· Beleggingen die positief waren beïnvloed door hefboomwerking, deregulering en globalisering, zullen waarschijnlijk negatief worden beïnvloed nu de trend is omgekeerd: de dollar, krediet, aandelen, financiële markten van opkomende en ontwikkelende landen.· Beleggers moeten daarom kiezen voor stabiele inkomsten, waarbij het nog steeds verstandig is om dicht bij de beleggingen te blijven waar de overheid bij betrokken is - ofschoon de zekerheid daarvan op steeds meer marginale gebieden twijfelachtig wordt.· Historici zullen deze jaren mogelijk omschrijven als een evolutie, maar voor wie het per dag beleeft, ervaart het als een revolutie. Er is geen twijfel over dat de bull markets zoals we die hebben gezien definitief verleden tijd zijn. Beleggen is niet langer kinderspel.