Bill Gross, hoofdeconoom bij PIMCO: "We hebben de posities in de groeimarkten in februari verhoogd van 5 naar 6%. Anderzijds werden de posities in niet-dollar obligaties uit de geïndustrialiseerde landen teruggebracht tot 18%, wat de eerste reductie is sinds oktober 2009. We zijn nu nog voor 33% van de portefeuille in staatsobligaties belegd, komende van 35%."

Landen als China, India en Brazilië trekken het economisch herstel, zodat een grotere weging van hun obligaties overwogen is. Gross: "De rendementen op obligaties van groeimarkten zijn hoger dan in de geïndustrialiseerde landen, wat verklaart waarom de interesse voor obligaties uit de emerging markets is toegenomen. Anderzijds is het nog te vroeg om al terug in Griekse obligaties te beleggen, de problemen rond Griekenland zijn zeker nog niet opgelost.

Bill Gross, hoofdeconoom bij PIMCO: "We hebben de posities in de groeimarkten in februari verhoogd van 5 naar 6%. Anderzijds werden de posities in niet-dollar obligaties uit de geïndustrialiseerde landen teruggebracht tot 18%, wat de eerste reductie is sinds oktober 2009. We zijn nu nog voor 33% van de portefeuille in staatsobligaties belegd, komende van 35%." Landen als China, India en Brazilië trekken het economisch herstel, zodat een grotere weging van hun obligaties overwogen is. Gross: "De rendementen op obligaties van groeimarkten zijn hoger dan in de geïndustrialiseerde landen, wat verklaart waarom de interesse voor obligaties uit de emerging markets is toegenomen. Anderzijds is het nog te vroeg om al terug in Griekse obligaties te beleggen, de problemen rond Griekenland zijn zeker nog niet opgelost.